ODSJECI IH

Isus kaže svojim učenicima: "Pa ako te ruka ili noga sablažnjava, odsijeci je i baci od sebe. Bolje ti je ući u život kljastu ili hromu, nego s obje ruke ili s obje noge biti bačen u oganj vječni" (Mt18,8).

Isus započinje ovu rečenicu riječju pa, što znači, "u svjetlu ovoga". On povezuje svoju izjavu s čitavim kontekstom ove lekcije koju je učio o miješanju djela s križem. Dakle, kad ovdje kaže: "Ako te sablažnjava tvoja ruka ili noga", on govori o sablazni koju križ donosi tijelu.

Kad Isus kaže: "Iščupaj je, odsijeci", on govori židovskim slušateljima prvo o njihovom pouzdanju u njihova vlastita dobra djela. Ruka, noga i oko predstavljaju tijelo – instrumente neovisnosti kojima čovjek ide svojim vlastitim putem, oslanjajući se na samovolju i ljudsko nastojanje da se sam riješi grešnog ropstva. Krist kaže takvom čovjeku: "Tvoje oko usredotočeno je na pogrešnu stvar. Gledaš na svoju vlastitu sposobnost i snagu. Pa, iščupaj svoje oko. Svoje tijelo, um i srce moraš riješiti svih takvih zlih razmišljanja. Ukloni to kirurški. Odreži svu nadu da prinosiš Bogu išta od svoje vlastite zasluge ili dobrote. Požuda i sablazan moraju se odrezati, ali ne tvojim rukama. To je djelo Duha.

Onda jednostavno potrči u moje ruke. Ponizi se poput djeteta prihvaćajući moju pobjedu na križu. Predaj se životu potpunog posvećenja i ovisnosti o meni. Zbog moga djela na Golgoti, više nisi svoj. Ja sam te otkupio. Moj će Duh ispuniti moj zahtjev za svetošću u tebi."