NISMO BEZ NADE

Mi koji poznamo Kristovu pravednost ne smijemo živjeti kao oni koji su bez nade. Blagoslovljeni smo i ljubavlju i strahom Božjim. A njegova volja za nas u najmračnija i najužasnija vremena je da postignemo njegovu radost i sreću. Čak i dok gledamo kako sudovi padaju oko nas, trebamo pjevati, klicati i radovati se – ne zato što su sudovi došli, nego usprkos njima.

Izaija 51,11 započinje s riječju zato, što znači: "U svjetlu onoga što sam upravo rekao." A što je to Bog upravo rekao? Podsjetio je svoj narod: "(Ja) od dubine morske put nači(nih) da njime prolaze otkupljeni" (Iz 51,10), što znači: "Ja sam još uvijek Gospodin, Pradavni, tvorac čuda. I moja ruka još je uvijek jaka da vas izbavi."

Što, dakle, Bog želi da njegov narod zna u svjetlu te istine? Rekao je to u jednom retku u Izaiji 51,11:

• "Zato, vratit će se oni što ih je oslobodio Jahve, i s radosnim kricima doći će na Sion." Drugim riječima: "Imat ću ljude koji će se vratiti k meni s pouzdanjem, vjerom i povjerenjem. Oni će skinuti svoje oči sa stanja oko sebe te će im se vratiti njihova pjesma radosti."

• "Vječna će sreća biti nad glavama (njihovim)." Radost koju će narod Božji doživljavati neće biti samo za nedjeljno ujutro, za jedan tjedan ili mjesec. Ona će trajati godinama, i u teškim vremenima, sve do samoga kraja.

• "Nestat će tuge i jecaja." To ne znači da će svako naše trpljenje završiti. To znači da će nas naše povjerenje u Gospodina podići iznad svake boli i kušnje. Takve stvari neće biti u stanju oteti nam našu radost i veselje u Kristu.

• "Postići će radosti i veselje." Bog je gledao kroz vjekove i rekao: "Imat ću narod koji će postići veselje, uzeti ga i posjedovati. Držat će ga i ono će biti njegovo.