UČINITE TRI STVARI

Bog je rekao Izraelu da usred kušnje učini tri stvari: "Ne bojte se! Stojte mirno! Gledajte spasenje Gospodnje!" Poziv Izraelu je bio: "Ja ću se boriti za vas. Vi samo održavajte svoj mir. Budite mirni i sve stavite u moje ruke. Sada činim jedno djelo u nadnaravnom području. Sve je pod nadzorom. Dakle, ne paničarite! Pouzdajte se da ću ja poraziti đavla. Ova bitka nije vaša" (vidi Izl 14,13 i 14).

Ubrzo je na tabor pala tama. Bio je to početak Izraelove mračne i olujne noći. Ali bio je to i početak Božjega nadnaravnog djela. On je poslao jednoga strahovitog zaštitnog anđela da stoji između njegova naroda i njegova neprijatelja. Vjerujem da Bog još uvijek šalje zaštitne anđele da se utabore oko svih koji ga ljube i boje ga se (vidi Ps 34,8).

Gospodin je pokrenuo i nadnaravni oblak koji je dao Izraelu za vodstvo. Oblak se iznenada pomakao od sprijeda Izraelova tabora na stražnji dio. Pred Egipćanima je izronio kao gust crni zid. A s druge strane davao je Izraelcima nadnaravno svjetlo tako da su mogli vidjeti tijekom cijele noći (vidi Izl 14,20).

Iako je faraonova vojska bila u potpunom mraku, još su uvijek mogli podizati glasove te su čitave noći izbacivali prijetnje i laži. Izraelovi su šatori podrhtavali od njihove paljbe laži kroz čitavu tu mračnu noć. Ali nije bilo važno kako im je glasno neprijatelj prijetio. Anđeo je bio na straži štiteći ih, a i Bog je obećao svome narodu da će iz izvesti iz te situacije.

Dragi sveti, ako ste krvlju otkupljeno dijete Božje, on je postavio anđela ratnika između vas i đavla. A vama zapovijeda kao što je rekao i Izraelu: "Ne bojte se! Mirno stojte! Vjerujte u moje spasenje!" Sotona može doći protiv vas dišući zlom prijetnjom. Ali ni u jednom trenutku vaše mračne, olujne noći, neprijatelj neće biti u stanju uništiti vas.

"Mojsije je držao ruku ispruženu nad morem, dok je Jahve svu noć na stranu valjao vode jakim istočnim vjetrom i more posušio" (Izl 14,21).

Olujni vjetar koji je poslao Bog bio je tako snažan da je počeo razdvajati valove mora: "… jakim istočnim vjetrom … more (je) posušio … vode su se razdvojile" (Izl 14,21).

Hebrejska riječ za vjetar ovdje znači "silovito izdisanje". Drugim riječima, Bog je izdisao i voda se ukrutila u bedeme. Izraelovi šatori vjerojatno su žestoko podrhtavali dok su ti silni udari vjetra prolazili kroz tabor. Zašto je Bog dopustio Izraelu da prođe kroz čitavu tu olujnu noć kad je mogao izgovoriti samo riječ i smiriti sve elemente.

Kakva je to morala biti oluja! I kakvo je to strahovito vrijeme moralo biti za Izraela! Pitam vas, što je Bog imao na umu? Zašto je dopustio da takav strahovit olujni vjetar puše cijelu noć? Zašto jednostavno nije rekao Mojsiju da dotakne vodu svojim plaštem i nadnaravno razdijeli valove? Kakav je to morao Bog imati razlog kad je dopustio da se dogodi takva strašna noć?

Jedan je bio razlog: Gospodin je stvarao štovatelje. Bog je čitavo vrijeme bio na djelu koristeći strašnu oluju da bi za svoj narod stvorio put iz krize. Međutim, Izraelci u to vrijeme to nisu mogli vidjeti. Mnogi su se krili u svojim šatorima. Ali oni koji su izašli, svjedočili su o slavnom svjetlu. Oni su vidjeli i slavan prizor valova koji su se dizali u silne bedeme vode da bi se stvorio suhi put kroz more. Kad je narod to vidio, vjerojatno su uzvikivali: "Gledaj, Bog je upotrijebio vjetar da stvori put za nas! Slava Gospodinu!"