ZA NAVJEŠĆIVANJE NJEGOVE RIJEČI, BOG UPOTREBLJAVA LJUDE

Mislim da bi većina kršćana voljela pobjeći u neko sigurno, mirno odmaralište u planinama da ne budu okaljani svom pokvarenošću oko sebe. Mnogi očajni kažu: "Što može učiniti jedan kršćanin u vezi sa svim ovim urušavanjem morala? Što može jedna crkva učiniti u tako ogromnom, divljem i pokvarenom gradu? Dovoljno mi je da ja ostanem blizu Isusu da me ne odnese bujica."

Drugi misle: "Postoji li doista nešto što mogu učiniti ja, beznačajan kršćanin? Nemam novca, nisam školovan, nemam utjecaja – imam samo veliku ljubav za Isusa?"

Mi često očekujemo da Bog radi na jedan od dva načina: šaljući nadnaravno izliće Duha Svetoga da "pomete" mnoge u svoje kraljevstvo ili šaljući sud da baci ljude na koljena.

Ali, ljubljeni, to nije Božja metoda mijenjanja stvari u ovaj zli dan. Njegov način ponovnog građenja ruševina uvijek su bili obični ljudi i žene koje je on dotakao. A on to čini ispunjavajući ih svojim Duhom Svetim i šaljući ih u vojevanje s velikom vjerom i silom!

Bog podiže svetu službu koja se sastoji od ljudi potpuno predanih Riječi i molitvi. Oni ni nad kime ne gospodare. To su brižni muškarci i žene probuđena srca, bez plana na pameti, osim da traže Boga, slušaju ga i pokoravaju mu se!

Bog ih smjesta poziva u službu. On treba običnog čovjeka, laika. On koristi ljude za koje bi veliki svećenici rekli da su "neuki i priprosti ljudi" (Dj 4,13).

Biblija isto tako kaže da se na Pentekost u gornjoj sobi "svi oni napuniše Duha Svetoga" (Dj 2,4). Svi su postali silni u bitki i svi su bili neustrašivi, silni svjedoci! Ti Duhom ispunjeni vjernici nisu bili samo Petar, Jakov, Ivan i drugi poznati učenici, nego i udovice, mladež, sluge i sluškinje!

Znamo da je Stjepan bio pun Duha Svetoga – "pun vjere i sile" (Dj 6,8). On nije bio apostol niti ordinirani propovjednik. Zapravo, bio je odabran u crkvi da poslužuje za stolovima da se učenici mogu posvetiti molitvi i propovijedanju Riječi.

Stjepan je bio jedan običan čovjek pun Duha Božjega! I vi možete biti Božji svjedok svome gradu. On koristi laike koji provode vrijeme nasamo s njim, koji su raspireni u svom srcu i traže ga u molitvi – te idu naprijed poput Stjepana, puni vjere i sile Duha Svetoga.