ZNAJ, VJERUJ I POUZDAJ SE U NJEGOVU LJUBAV

Svatko može imati radost kad je visoko u Duhu Svetom i nije isprobavan ili kušan. Ali Bog želi da ostanemo u njegovoj ljubavi uvijek – posebno u našim kušnjama.

Apostol Ivan vrlo nam jednostavno kaže kako se možemo očuvati u ljubavi Božjoj: "A mi smo upoznali ljubav koju Bog ima u nama, i vjerovali u nju. Bog je ljubav: tko ostaje u ljubavi, ostaje u Bogu i Bog u njemu" (1 Iv 4,16). Ukratko, ako "ostajemo u ljubavi Božjoj", čuvamo se u Bogu.

Riječ ostati ovdje znači "biti u stanju očekivanja". Drugim riječima, Bog želi da očekujemo da se njegova ljubav obnavlja u nama svakoga dana. Svaki dan moramo živjeti u spoznaji da nas je Bog uvijek ljubio i da će nas uvijek ljubiti.

U stvarnosti, većina od nas ulazi i izlazi iz Božje ljubavi prema svojim emocionalnim usponima i padovima. Osjećamo se sigurni u njegovoj ljubav jedino ako radimo dobro. Ali nismo sigurni u njegovu ljubav kad god smo kušani, isprobavani ili kad ga iznevjerimo. To je naročito vrijeme kad se trebamo pouzdavati u njegovu ljubav. On nam govori u tim odlomcima: "S kakvom se god kušnjom suočavaš, nikada ne smiješ sumnjati u moju ljubav za tebe. Ako se aktivno pouzdaješ u moju ljubav, onda živiš onako kako ja želim da živiš."

Jeremija 31 nudi divnu ilustraciju ljubavi Božje. Izrael je bio u stanju otpadništva. Narod se udebljao i obogatio i bio je uključen u razne pokvarenosti.

A onda se iznenada njihova požuda pretvorila u zlovolju. Izgubili su svako zadovoljstvo u zadovoljavanju svojih senzualnih apetita. Ubrzo su vapili: "Gospodine, izgubljeni smo. Potreban si nam da nas obratiš." Bog je čuo njihov vapaj pokajanja i njegovo dobro srce otišlo je k njima. Kaznio je narod šibom ispravljanja – i Izrael je zavapio: "Ti me pokara …Obrati me da se obratim … Odvratih se od tebe, ali se pokajah" (Jer 31,18-19).

Poslušajte Božje riječi na toj točki: "Jer koliko god mu prijetim, bez prestanka živo na njega mislim i srce mi dršće za njega od nježne samilosti …" (Jer 31,20). "Ljubavlju vječnom ljubim te" (Jer 31,3).

Evo što morate znati o ljubavi Božjoj! Bog je govorio svome narodu: "Morao se te kazniti i izgovoriti ti teške riječi istine. Međutim, i onda si griješio protiv mene usprkos milosti i milosrđa koje sam ti pružao. Okrenuo si se protiv moje ljubavi, odbacujući me. Ipak, moje samilosno srce duboko je ganuto prema tebi, sjećam te se u tvojoj muci i definitivno ću ti se smilovati. Opraštam ti i obnavljam te."