NA KRAJU SNAGE

Jeste li na kraju snage? Umorni, oboreni, blizu da dignete ruke? Pozivam vas da odgovorite na sljedeća pitanja s jednostavnim da ili ne:

• Obećava li Riječ Božja da će ispuniti sve vaše potrebe?
• Je li Isus rekao da vas nikada neće ostaviti i da će biti s vama do kraja?
• Je li rekao da će vas sačuvati od pada i predstaviti vas bez mane pred Očevim prijestoljem?
• Je li rekao da će vas uvijek snabdjeti sa svime što trebate? Je li vam obećao sve sjeme koje trebate za širenje evanđelja?
• Je li on voljniji dati nego vi primiti? Je li on veći u vama nego onaj koji je u svijetu?
• Jesu li njegove misli prema vama dobre misli? Nagrađuje li on one koji ga revno traže?
• Priprema li on mjesto za vas u slavi? Dolazi li na oblacima da skupi svoj narod kod kuće? Hoćete li poći s njim kad dođe?

Vaš odgovor na sve to treba biti apsolutno da!

Sad napravite inventuru. Pitajte sami sebe vjerujete li stvarno da je Bog vjeran svojoj riječi ili se kolebate u svojoj vjeri?

"Smatrajte potpunom radošću, braćo moja, kad upadnete u razne kušnje, znajući da kušanje vaše vjere stvara postojanost! Samo neka ta postojanost urodi savršenim djelom da budete savršeni i neporočni: bez ikakva nedostatka.

Ako komu od vas nedostaje mudrosti, neka ište od Boga, koji svima daje obilno i bez prigovora, i dat će mu je. Ali neka ište s vjerom, bez ikakva sumnjanja, jer je onaj koji sumnja sličan morskom valovlju koje vjetar podiže i tamo-amo goni. Takav čovjek neka ne misli da će što primiti od Gospodina" (Jak 1,2-7).

Možete uzeti mudrost Božju, svu mudrost potrebnu da riješite životne probleme – ako ćete vjerovati bez sumnjanja, bacivši čitav svoj život i budućnost na to obećanje.

"… mudrost … Bog … svima daje obilno..."