HODANJE U SLAVI

Jedna stvar koja nas može poticati da idemo dalje u teškim dolazećim vremenima jest razumijevanje slave Božje. Možda vama to zvuči kao visok i plemenit pojam, pojam koji je najbolje ostaviti teolozima. Ali ja sam uvjeren da predmet slave Božje ima vrlo stvarnu i praktičnu vrijednost za svakoga iskrenog vjernika. Kad ga shvatimo, otključavamo vrata pobjedonosnom životu!

Slava Božja otkrivenje je naravi i bića našega Gospodina. Sjetite se iz Staroga zavjeta kad je Mojsije doslovce primio kratak uvid u slavu Božju. Prije toga, Gospodin je otposlao Mojsija sa samo jednim opisom samoga sebe ovim riječima: "Ja jesam". Ali Mojsije je htio znati nešto više o Bogu. I tako ga je molio: "Gospodine, pokaži mi svoju slavu."

Bog je odgovorio uzevši ga i stavljajući u rasjeklinu jedne stijene. Zatim se, govori Pismo, otkrio Mojsiju u svoj svojoj slavi (vidi Izl 34,6-7). Bog želi da upoznamo njegovu slavu kroz otkrivenje njegove velike ljubavi prema čovječanstvu. I to je upravo ono što je otkrio Mojsiju.

Vjerujem da je ovaj odlomak apsolutno bitan za naše razumijevanje tko je naš Gospodin. Često kad mislimo o slavi Božjoj mislimo na njegovo veličanstvo i sjaj, njegovu silu i vlast, ili na neka očitovanja u svome narodu. Sve te stvari mogu biti rezultat gledanje slave Božje. Ali to nije slava po kojoj on želi da ga mi znamo. Gospodin uvijek čeka da nam pokaže svoju ljubav i oproštenje, da izlije na nas kišu svoje milosti i da nas vrati k sebi.

Otkrivenje Božje slave ima snažan učinak na one koji je primaju i mole za njezino razumijevanje. Do ove točke, Mojsije je gledao na Gospodina kao na Boga zakona i gnjeva. Drhtao je od užasa u Gospodnjoj nazočnosti upućujući mu molbe, vapeći mu, preklinjući za Izraela. To je bila osnova njegova odnosa s Gospodinom licem u lice.

Ali sada, čim je ugledao slavu Božju, Mojsije se više nije bojao Gospodina. Umjesto toga, bio je potaknut na štovanje: "Mojsije smjesta pade na zemlju i pokloni se" (Izl 34,8). Sad je vidio da Bog nije samo grmljavina, munje i glasna truba, tako da je drhtao od straha. Naprotiv, Bog je bio ljubav i njegova je narav bila milost i milosrđe!

Vidite li nevjerojatnu istinu koju nam Pismo ovdje pokazuje? Iz srcâ koja su svladana vizijom Božje nezaslužene ljubavi za nas, diže se istinsko štovanje. Ono se temelji na otkrivenju koje Bog daje o samom sebi, svojoj dobroti, svome milosrđu, svojoj spremnosti da oprosti. Dakle, ako želimo slaviti Boga u duhu i istini, naše štovanje mora biti temeljno na toj velikoj istini o njemu.

Jednom kad primimo otkrivenje Božje slave, naše štovanje morat će se promijeniti. Zašto? Kad vidimo njegovu slavu, to mijenja način našega življenja. To utječe na naš izgled i ponašanje mijenjajući nas iz "slave u slavu", čineći nas sličnijim njemu. Svako novo otkrivenje njegove ljubavi i milosti donosi nadnaravnu promjenu.