OTKRIVENJE LJUBAVI BOŽJE

Nedavno me Duh Sveti potakao i odveo do ovog odlomka: "Vi se, ljubljeni, naprotiv uzdižite na temelju svoje presvete vjere; molite se uz suradnju Duha Svetoga! Očuvajte sami sebe u ljubavi Božjoj, očekujući milosrđe našega Gospodina Isusa Krista, za vječni život" (Jd 20-21). Dok sam čitao ove retke, čuo sam kako mi Duh Sveti šapće: "Davide, nikada nisi ušao u puninu i radost moje ljubavi. Imaš ispravnu teologiju, ali nikada još nisi iskusio ushićenje i odmor očuvanja u mojoj ljubavi. Dosad si samo bio u tome do svojim članaka. Ali postoji čitav ocean moje ljubav za tebe da u njemu plivaš."

Biblija je puna istina o Božjoj ljubavi. Ali povremeno si dopuštam pitati kako me Gospodin uopće ikada mogao ljubiti. Ne da sumnjam u njegovu ljubav; više se tu radi o podbačaju s moje strane da ostanem u spoznaji i sigurnosti njegove ljubavi za mene.

Otkrivenje ljubavi Božje djelomično dolazi kad se nanovo rodimo. Ako biste pitali većinu kršćana što znaju o ljubavi Božjoj za njih, odgovorili bi: "Znam da me Bog ljubi jer je dao svoga Sina da umre za mene." Citirali bi Ivana 3,16: "Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine nijedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni."

Divan je trenutak kad shvatite tu istinu. Iznenada znate: "Bog me ljubio i kad sam bio izgubljen, nedostojan, stranac. Dokazao mi je svoju ljubav žrtvujući svoga vlastitog Sina za mene."

Međutim, malo kršćana nauči kako biti očuvan u ljubavi Božjoj. Znamo nešto o svojoj ljubavi prema Gospodinu, ali rijetko tražimo otkrivenje ljubavi Božje za nas. Zapravo, kad biste tražili većinu kršćana da nađu biblijske odlomke u vezi s Božjom ljubavi za nas, pokazali bi ih samo nekoliko. Međutim, razumjeti ljubav Božju tajna je pobjedonosnog života. Mnogi se duhovno ohlade i ulijene jer nisu upućeni u Gospodnju ljubav za nas. Oni ne znaju da je najveće oružje protiv sotoninih napada potpuno uvjerenje u Božju ljubav za njih kroz otkrivenje Duha Svetoga.

U svojoj posljednjoj molitvi na zemlji, Isus je rekao: "Oče… ti si me ljubio prije postanka svijeta" (Iv 17,24). Kakva nevjerojatna misao: i prije stvaranja svijeta Otac je vrlo ljubio Krista.

Zatim je Isus molio ovu važnu molitvu: "Ti si, Oče … njih ljubio kao što si mene ljubio" (Iv 17,21-23). Isto tako, molio je: "…da u njima trajno bude ljubav kojom si me ljubio, i ja u njima" (Iv 17,26). Krist je govorio: "Oče, znam da ćeš ljubiti one koje sam doveo u moje tijelo kao što si i mene ljubio."

Dublji smisao ovdje je da je Otac, s obzirom da je ljubio Isusa prije vječnosti, ljubio i nas. Doista, kad je čovjek bio tek misao u Božjem vječnom umu, Gospodin je već brojio udove našega tijela i planirao naše izbavljenje. "On nas u njemu sebi izabra prije stvaranja svijeta, da budemo sveti i bez mane pred njim u ljubavi …" (Ef 1,4)

Kako dugo vas je Bog ljubio? Ljubio vas je otkad postoji – jer Bog je ljubav. Ona je sama njegova narav. Ljubio vas je kao grešnika. Ljubio vas je u utrobi. Ljubio vas je prije nego je svijet stvoren. Nema početka njegovoj ljubavi za vas, a nema ni njezina kraja.

Kad će vas Bog prestati ljubiti? Prestat će vas ljubiti kad prestane ljubiti i svoga vlastitog Sina, što je nemoguće.

Za Krista je rečeno: "Isus … ljubeći svoje koji su na svijetu, iskaza im do vrhunca ljubav" (Iv 13,1).