OKRETAN U BORBI

Kad god se pojavljuje protivljenje, Božja milost u nama raste. Sjetite se što se događa stablu kad ga žestoko udara velika oluja. Vjetar prijeti da će ga iščupati s korijenom i odnijeti. Lomi grane i nosi lišće. Čupa korijenje i odnosi izdanke. A kad oluja prođe, stvari izgledaju beznadne.

Međutim, pogledajte izbliza! Ista oluja koja je stvarala raspukline u zemlji oko stabla pomogla je korijenju da ide dublje. Stablo sad ima pristup do novih, dubljih izvora hrane i vode. I očišćeno je od svih svojih mrtvih grana. Izdanci su se možda odlomili, ali novi će narasti još deblji. Kažem vam, to stablo sad je jače i raste na neviđene načine. Samo čekajte vrijeme berbe – donijet će mnogo ploda!

Možda ste upravo sada usred oluje. Vjetar snažno puše i žestoko vas trese te mislite da ćete biti oboreni. Ljubljeni, ne paničarite! Morate znati da usred svoje kušnje puštate dublje duhovne korijene. Bog u vama razvija dublju poniznost, veću tugu i žalost zbog grijeha i pojačava glad za njegovom pravednošću.

Bog od vas stvara iskusnog vojnika križa – punog ožiljaka od borbe, ali okretnog i hrabrog. Sami sobom povremeno možete biti nezadovoljni, ali nikada Gospodin. Činjenica je da on može bilo kada suvereno djelovati i iščupati vas iz vaše bitke, ali on to ne čini jer vidi da to u vama stvar veću žeđ za njim!

Rimljanima 5,3 kaže: "…nevolja rađa strpljivost …" Ova riječ rađati znači "postići".

U 2 Korinćanima 4,17 čitamo: "… naša kratkotrajna i mala nevolja donosi izvanredno veliku i vječnu slavu." Riječ donositi u ovom retku ista je kao u Rimljanima 5,3.