DRUGA STRANA ZAJEDNIŠTVA

Hodanje u slavi Božjoj ne znači samo da primamo Očevu ljubav, nego da ga i mi zauzvrat ljubimo. Radi se o obostranoj privlačnosti; oboje daju i primaju ljubav. Biblija nam kaže: "Zato ljubi Jahvu, Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom" (Pnz 6,5).

Bog nam kaže: "Daj mi, sine moj, srce svoje" (Izr 23,26). Njegova ljubav zahtjeva da uzvratimo, da mu vratimo potpunu i cjelovitu ljubav koja iziskuje čitavo naše srce, dušu, um i snagu.

Međutim, Gospodin nam vrlo izravno kaže: "Moju ljubav ne možete zaslužiti. Ljubav koju vam ja dajem nezaslužena je!" Ivan piše: "U ovome se sastoji ljubav: nismo mi ljubili Boga, nego je on ljubio nas i poslao Sina svoga kao žrtvu pomirnicu za naše grijehe" i "Mi ljubimo, jer je on nas ljubio prije" (1 Iv 4,10.19).

Upravo kao što je ljubav Božja obilježena počinkom i radošću, tako i naša ljubav za njega mora imati ta dva elementa:

1. David pokazuje počinak u svojoj ljubavi za Boga kad piše: "Koga ja imam u nebu osim tebe? Kad sam s tobom, ne veselim se zemlji" (Ps 73,25). Srce koje ljubi Gospodina sasvim prestaje tražiti utjehu negdje drugdje. Naprotiv, ono nalazi potpuno zadovoljstvo u njemu. Onom tko ga tako ljubi, Božja dobrota bolja je od samoga života!

2. Takvo srce raduje se i u svojoj ljubavi za Boga. Ono pjeva i pleše od radosnog oduševljenja nad Gospodinom. Kad dijete Božje zna koliko ga njegov Otac ljubi, to u njegovu dušu unosi veselje!

Dopustite mi dati vam jedan od najsnažnijih redaka u čitavom Pismu. Izreke nam daju proročke riječi o Kristu: "Bi(o) sam kraj njega, kao graditelj, bi(o) u radosti, iz dana u dan, igrajući pred njim sve vrijeme: igra(o) sam po tlu njegove zemlje, i moja su radost djeca čovjekova" (Izr 8,30-31).

Ljubljeni, mi smo ovdje spomenuta djeca! Od samog utemeljenja zemlje, Bog je unaprijed vidio tijelo vjernika koji će se pridružiti njegovu Sinu. I čak se i tada Otac radovao i veselio u svojim sinovima. Isus svjedoči: "Ja sam bio Očevo veselje, radost njegova bića. A sad su i svi oni koji se po vjeri obraćaju meni njegova radost!"

Dakle, kako mi zauzvrat ljubimo Isusa? Ivan odgovara: "U ovome stoji ljubav prema Bogu: da vršimo njegove zapovijedi. A njegove zapovijedi nisu teške" (1 Iv 5,3).

Koje su njegove zapovijedi? Isus je rekao da u biti postoje dvije i da "o tim dvjema zapovijedima ovisi sav Zakon i Proroci" (Mat 22,40). Prva i najvažnija je ljubiti Gospodina svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom pameti svojom! Ništa ne smijemo zadržati od njega. A druga je da ljubimo svoga bližnjega kao samoga sebe. Ove dvije jednostavne, ne teške zapovijedi, ukratko iznose sav zakon Božji.

Isus ovdje govori da ne možemo biti u zajedništvu s Bogom ili hodati u njegovoj slavi ako nosimo nekakvu zamjerku protiv nekoga. Zbog toga, ljubiti Boga znači ljubiti svakog brata i sestru na isti način kao što nas ljubi Otac.