TEŽNJA ZA POSVEĆENJEM

Riječ Božja nam jasno govori: "Težite za … posvećenjem bez kojega nitko neće vidjeti Gospodina" (Heb 12,14).

Tu je istina, jasna i jednostavna. Bez posvećenja koje daje jedino Krist – dragocjeni dar kojega častimo vodeći život predan poslušnosti svakoj njegovoj Riječi – nitko neće vidjeti Gospodina. A to se ne odnosi samo na nebo, nego i na naš sadašnji život. Bez posvećenja nećemo vidjeti nazočnost Božju u našem svagdašnjem hodu, obitelji, odnosima, svjedočanstvu ili službi.

Nije važno na koliko smo kršćanskih konferencija bili, koliko smo traka s propovijedima preslušali, kolikim smo proučavanjima Biblije sudjelovali. Ako gajimo neki kancerozan grijeh, ako smo u nesuglasju s Gospodinom zbog našega grijeha, tada nikakva naša nastojanje neće proizvesti sveti plod. Naprotiv, naš grijeh će postajati samo još zarazniji te ćemo zaraziti sve oko sebe.

Dakako, ta stvar ide izvan požude tijela, ona kvari i naš duh. Pavao opisuje isti uništavajući grijeh u ovom odlomku kad kaže: "Ne mrmljajte, kao što su neki od njih mrmljali, te ih uništi Zatirač" (1 Kor 10,10).

Dakle, dragi sveti, hoćete li dopustiti Duhu Svetom da se pozabavi sa svom požudom koju eventualno gajite? Hoćete li umjesto toga tražiti i vjerovati u izlaz koji će Bog za vas osigurati? Potičem vas da njegujete sveti strah i pouzdanje u ovim posljednjim danima. To će vas sačuvati čistim, bez obzira kako glasno pokvarenost bjesnjela oko vas. To će vam omogućiti da hodate u Božjoj svetosti koja sadrži obećanje njegove nazočnosti.

Sve je to stvar vjere. Krist je obećao da će vas sačuvati od pada i da će vam dati snagu da se oduprete grijehu ako ćete jednostavno vjerovati onome što je rekao. Dakle, vjerujte mu za taj sveti strah. Molite za njega i želite mu dobrodošlicu. Bog će održati svoju riječ za vas. Ne možete se istrgnuti iz smrtnog zahvata lakozavodljiva grijeha snagom svoje volje, obećanjima ili bilo kakvim ljudskim nastojanjem. "Ne silom niti snagom, već Duhom mojim! – riječ je Jahve nad Vojskama" (Zah 4,6b).