ON TO ČINI KROZ ŽIVOT

Dopustite mi reći kako Bog dovodi ljude u svoj dom, kako im govori i kako ih spašava. On to čini kroz život. Gospodin izgrađuje svoju Crkvu kroz svjedočanstva svjetla koja sjaje iz onih koji ga ljube. On je u stanju to činiti ne zbog toga što te sluge koriste prave metode, nego zato što žive život.

Kristov život stvara svjetlo u domovima, u četvrtima, u gradovima, na radnim mjestima. Kako se taj život postiže? On dolazi svakom svetom koji živi ispravno, bez sramote, kao primjer milosti Božje. Takvi sluge iskreni su i nesebični i u njima nema tamnih područja. Njihov je život čitav odan Isusu i spremni su sve vrijeme služiti drugima.

Pavao govori o slugama koji "poznaju volju njegovu i koji, poučeni Zakonom, znaju izabrati bolje; ti ... su uvjereni da su vođe slijepcima, svjetlo onima koji su u tami" (Rim 2,18-19). Ti sveti, kao što ih Pavao opisuje, trebaju biti pohvaljeni.

Dopustite mi dati primjer takva svjetla. Nedavno je izvršni direktor jedne tvrtke u New Yorku nazvao našu crkvu. Pastor Neil preuzeo je poziv. Direktor mu je govorio o dvije žene iz naše crkve koje rade za njega. Rekao je da one nisu kao drugi u njegovom uredu. Te dvije žene uvijek su uljudne, uvijek se smiješe, uvijek pomažu drugima, nikada ne prigovaraju i nikada ne kleveću. "U vezi s njima nešto je drukčije", rekao je. "Volio bih se naći s vama da otkrijem što je to."

Te žene teški su svijećnjaci koje je na taj posao smjestio Isus. A svjetlo koje iz njih izbija, osvjetljava čitav onaj radni prostor. Kako? U sebi imaju Kristov život. Njihov šef to prepoznaje kao nešto iznad onoga što ovaj svijet može ponuditi.

Taj izvršni direktor je Židov. Mislite li da bi se on odazvao na neki sastanak probuđenja? Da bi pročitao svežanj materijala koji je neka crkva izdala? Ne, sve to bacio bi u koš za smeće i nikada više ne bi pogledao u to. Ovaj čovjek reagirao je na istinsko svjetlo – svjetlo rođeno iz života skrivenog u Krstu koji svakodnevno u život provode dvije ponizne žene.

Svojoj okolini jedino možemo svijetliti ako smo sami puni Kristova života. Ako želimo propovijedati sa silom, moramo živjeti poruku koju donosimo. Neka nam Bog pomogne upamtiti da svjetlo izbija kroz male stvari života.