SLOBODA OD ROPSTVA GRIJEHA MORA SE PRIHVATITI PO VJERI

Vjera je nešto što činite u vezi s onim što znate. Znanje ne znači ništa ako se po njemu ne ravnate.

Djeca Izraelova primila su dobru vijest da im Bog za domovinu daje Kanaan. Ta informacija njima ne bi značila ama baš ništa da su ostali u Egiptu kao robovi. Ali Biblija kaže: "Vjerom ostavi(še) Egipat … Vjerom Izraelci prijeđoše Crveno more" (Heb 11,27.29).

Izraelci nisu domarširali do kanaanske granice te ispalili salvu strelica čekujući da sva neprijateljska vojska padne mrtva. Zemlja je bila njihova, ali oni su je morali uzeti u posjed s jednim po jednim mrtvim vojnikom.

Što to ima sa zadobivanjem moje pobjede nad zahvatom grijeh? Sve! Krist je riješio problem robovanja grijehu proglasivši vas oslobođenim od njegove vlasti, ali vi to doista morate tako povjerovati da ćete u vezi s tim nešto učiniti.

Nije dovoljno reći: "Da, vjerujem da Krist oprašta grijeh. Vjerujem da je on Gospodin. Znam da on može slomiti silu grijeha u mom životu." Mentalno dajete pristanak na ono što ste čuli, ali vjera je više od toga. Vjera stupa na to obećanje slobode i po njemu se ravna.

Zlu silu ovoga svijeta vjernici nadvladavaju po vjeri. Istinska vjera je jedino što može pomoći da se s pouzdanjem dignete protiv sila iskušenja. Samokontrola je moguća jedino kad je po vjeri prihvaćena istina da ste oslobođeni.

"Jer u ovome stoji ljubav prema Bogu: da vršimo njegove zapovijedi. A njegove zapovijedi nisu teške, jer sve što je od Boga rođeno pobjeđuje svijet. A ovo je sredstvo pobjede koje pobjeđuje svijet: naša vjera" (1 Iv 5,3-4)

"Budite trijezni i bdijte: vaš protivnik, đavao, obilazi kao ričući lav, tražeći koga da proždere! Oduprite mu se čvrsti u vjeri, znajući da vaša braća po svijetu podnose iste patnje! Bog, izvor svakovrsne milosti, onaj koji vas je u Kristu pozvao u svoju vječnu slavu, sam će vas, kad budete neko kratko vrijeme trpjeli, usavršiti, učvrstiti, ojačati i utvrditi. Njemu slava i vlast u vijeke vjekova" (1 Pt 5,8-11).