BOŽJI KONAČAN PLAN

Sa završetkom knjige Postanka, Bog odabire mali, beznačajan narod da postane narod za poučavanje. Želio je podići narod koji će neznabožačkom svijetu biti živ primjer njegove dobrote. I tako, da bi ostvario takvo svjedočanstvo, odveo je svoj narod u situacije koje su bile izvan njihova nadzora. Odveo ga je u pustinju gdje je on sam trebao biti njihov izvor života brinući se za svaku njihovu potrebu.

Na onom pustom mjestu Izrael nije imao nadzor nad svojim preživljavanjem. Nisu mogli nadzirati pristup hrani ili vodi. Nisu mogli nadzirati svoje odredište jer nisu imali kompasa ni mapa. Što će jesti ili piti? Kojim pravcem trebaju ići? I gdje će završiti?

Sve je to za njih htio činiti Bog. Svakoga dana htio ih je voditi oblakom čuda; oblakom koji je sjao noću i rastjerivao tamu pred njima. Htio ih je hraniti anđeoskom hranom s neba i davati im vodu iz stijene. Da, Gospodin im je htio osigurati svaku pojedinu potrebu da ih nikakav neprijatelj ne može poraziti.

"S neba ti se oglasio svojim glasom da te pouči" (Pnz 4,36). Narod Božji trebao je čuti njegove riječi kako ih vodi, a zauzvrat bi svjedočili: "Tko je od čitavog čovječanstva čuo glas živog Boga?" (vidi Pnz 4,32-34).

Narodi koji su okruživali drevni Izrael bili su puni "drugih bogova", idola napravljenih od drva, srebra i zlata. Ti su bogovi bili nijemi, nesposobni vidjeti i čuti, nesposobni ljubiti, voditi i štititi narod koji ih je štovao. Međutim, svaki pojedini narod mogao je pogledati u Izraela i vidjeti poseban narod kojega je Bog nosio kroz strašnu pustinju. Mogli su vidjeti Boga koji je govorio svom narodu, koji je ljubio i osjećao, koji je odgovarao na molitve i stvarao čuda. Tu je bio živi Bog, Bog koji je vodio svoj narod u svakom detalju njihova života.

Bog je podigao narod koji je on sam htio podučavati. Oni su trebali biti narod koji će živjeti pod njegovim autoritetom, koji će se potpuno pouzdavati u njega dajući mu puni nadzor nad svakim vidom svoga života. Taj narod trebao je postati njegovo svjedočanstvu svijetu!

Zašto je Bog htio potpuni nadzor nad nekim narodom te je sve vrijeme ustrajao na njihovom potpunom povjerenju? Bilo je to zbog toga što je jedino on poznavao put i jedino je on mogao izvršiti nemoguće koje je bilo potrebno da bi ih tamo odveo.