ISUS I OLUJE

Isus je zapovjedio svojim učenicima da uđu u lađicu koja je kretala prema oluji. Biblija kaže da je on "primorao učenike da uđu u lađicu …" koja je bila na putu u uznemirene vode, gdje će biti bacana amo-tamo poput pluta. Učenici su bili gurnuti u mini iskustvo Titanica, s tim da je Isus to sve vrijeme znao.

"Odmah poslije toga Isus primora učenike da uđu u lađicu i pred njim otplove na drugu obalu dok on otpusti narod" (Mt 14,22).

Gdje je bio Isus? Gore u planini promatrajući to more. On je bio ondje moleći za njih da ne padnu na testu za koji je znao da ga moraju proći. Putovanje lađicom, oluja, veliki valovi, vjetar, sve je to bilo dio ove kušnje koju je isplanirao Otac. Oni su bili na putu da nauče veliku životnu lekciju: kako u oluji prepoznati Isusa.

U toj točki, učenici su ga upoznali kao čudotvorca, Čovjeka koji je pretvorio kruhove i ribe u čudotvornu hranu. Upoznali su ga kao prijatelja grešnika, kao Onoga koji je donio spasenje za svakog čovjeka. Upoznali su ga kao Čovjeka koji ispunjava sve njihove potrebe, čak i plaćanje poreza novcem iz riblju usta.

Upoznali su Isusa kao "Krista, Sina Božjeg". Znali su da ima riječi vječnoga života. Znali su da ima vlast nad svim djelima đavla. Znali su ga kao učitelja koji ih je učio moliti i opraštati, vezati i odrješavati. Ali nikada nisu naučili prepoznati Isusa u oluji.

To je korijen mnoge naše današnje nevolje. Mi se pouzdajemo u Isusa za čuda i iscjeljenje. Vjerujemo mu za spasenje i oproštenje naših grijeha. Na njega gledamo kao na snabdjevača svih naših potreba i pouzdajemo se u njega da će nas jednoga dana odvesti u slavu. Ali kad iznenadna oluja padne na nas i kad se čini da se sve raspada, nalazimo da je teško vidjeti Isusa negdje u blizini. Ne možemo vjerovati da on dopušta oluje da bi nas naučio kako se pouzdavati. Nikada nismo potpuno sigurni da je blizu kad stvari ne izgledaju dobro.

U ovoj oluji za učenike je bila samo jedna lekcija koju su trebali naučiti, samo jedna! Jednostavna lekcija, ne neka duboka, tajanstvena, od koje bi zemlja zadrhtala. Isus je jednostavno želio da se pouzdaju u njega kao u Gospodara nad svakom olujom života. On je jednostavno želio da učenici održe svoju radost i povjerenje i u najcrnjim satima kušnje. To je sve!