ŽIVOT IZA SVJETLA

"Ponovno im, dakle, Isus reče govoreći: 'Ja sam svjetlo svijeta. Tko mene slijedi, neće hodati u tami, nego će imati svjetlo života'" (Iv 8,12).

Isus je bio i još uvijek jest svjetlo svijeta. Ivan kaže da je to svjetlo proizvedeno životom koji je u Kristu: "U (njemu) bijaše Život i Život bijaše svjetlo ljudima" (Iv 1,4). Jednostavno rečeno, život koji Krist posjeduje izvor je svjetla svijetu. A svi koji vjeruju "imat će svjetlo života" (Iv 8,12). Što je "život iza tog svjetla", o kome govori Pismo?

Većina od nas misli o tom životu kao o vječnom životu koji je utjelovljen u Kristu. Gledamo na to kao na njegovu snagu da dâ vječni život svima koji vjeruju. Ali Ivan ovdje govori o još nečem. Kad koristi riječ "život", on govori o čitavom Isusovom životopisu.

Isus nam kaže da moramo živjeti kao što je on živio. Da bismo bili kao što je on bio u svijetu, njegov život mora biti nešto što moramo sami upoznati i iskusiti. On mora biti povezan s našim vlastitim životom.

Želim vam reći kako sam ja povezan sa životom koji je u Kristu. Radujem se u malim stvarima koje je Isus učinio, dotakao i rekao. Vjerujem da su njegova svagdašnja djela, riječi i život s Ocem bili da definiraju značenje života slična Kristu za nas.

Mislim na Isusovo prijateljstvo s Lazarom. Mislim o njemu dok se povlači od mnoštva nakon dugačke službe. Mislim o njemu dok uživa u domu Marije, Marte i Lazara. Mislim o njemu dok uzima malu djecu u svoje naručje i blagoslivlja ih. Mislim o tome kako je bio poslušan majci čak i kao odrastao čovjek, kad je na svadbi pretvorio vodu u vino. Mislim o Isusovoj ljubavi i brizi za prezrene, neljubljene, siromašne. Mislim o njegovom sažaljenju prema ženi uhvaćenoj u preljubu ili kako se divi udovici koja je imala samo dvije lepte.

Sumnjam da bi bilo dovoljno knjiga koje bi mogle opisati sve dobre stvari, stvari slične sluzi, koje je Isus činio dok je bio na zemlji. U ovim odlomcima nalazimo kako trebamo povezati svoj život s Kristovim. Na taj se način uključujemo u život koji je svjetlo.