KAMO TREBA BITI USMJEREN NAŠ POGLED

Kad su kršćani u Pavlovo vrijeme osjetili da se približava uništenje Jeruzalema, htjeli su više znati o proročkim događajima. Uplašili su se glasina o nemilosrdnostima osvajačkih vojski koje su mnoge odvele u sužanjstvo. To je navelo vjernike misliti da su pogibeljna vremena na vratima. Zbog toga su tražili Pavla da im kaže više o tome što dolazi: "Piši nam o tome kako da raspoznajemo vremena."

Pavao im je odgovorio ovim riječima: "A što se tiče, braćo, vremena i časa, nemate potrebe da vam se o tome piše: i sami dobro znate da će Dan Gospodnji doći kao lopov u noći" (1 Sol 5,1-2).

Pavao im je opisao što će se događati kad se Krist vrati: "Sam Gospodin će sa zapovjedničkim zovom, s glasom arkanđela i sa zvukom trube Božje sići s neba, i najprije će uskrsnuti umrli u Kristu. Zatim ćemo mi živi, mi preostali, biti skupa s njima odneseni u zrak na oblacima u susret Gospodinu. I tako ćemo zauvijek biti s Gospodinom. Stoga, tješite jedan drugoga tim riječima" (1 Sol 4,16-18).

Pavlovo uvjeravanje imalo je naum ohrabrenja. U biti je govorio: "Nema potrebe za strah u vezi sa stvarima koje dolaze na zemlju. Ne trebate se previše zabrinjavati u vezi sa svim strašnim znacima i katastrofama. Dobro znate što to sve znači. Sve to naznačuje dolazak Gospodina Isusa da odvede svoj narod."

Istina je da povijest nekamo ide. Možemo biti sigurni da nas današnje brzo razvijanje događaja nosi prema Božjem vječnom cilju. Svijet nije prepušten sam sebi. Bez obzira kako je čovječanstvo postalo pokvareno i bezvjerno, Gospodin nije napustio zemlju. Naprotiv, Bog je jednostavno poduzeo brze korake. A ono što sad vidimo, brzo je kretanje događaja prema "jednom božanskom događaju" pred nama: stvaranju novih nebesa i nove zemlje gdje će Krist imati vrhovnu vlast za svu vječnost.

Kao Kristovi sljedbenici, naš pogled ne smije biti usredotočen na dnevne vijesti. Ne smijemo živjeti na ratovima i glasinama o ratovima, na mogućnostima nuklearne nesreće i na drugim stvarima koje dolaze na zemlju. Kad je Isus rekao: "Toga dana, podignite pogled" (vidi Lk 21,28), govorio je o tome gdje naš pogled treba biti usmjeren.