PROPOVIJEDAO JE POKAJANJE

Isus izjavljuje: "Moja je crkva mjesto otvorena pokajanja, pokajanja bez srama." Doista, apostol Pavao svjedoči: "Blizu je tebi riječ: u tvojim ustima i tvojem srcu, to je riječ vjere koju mi propovijedamo. Ako ustima svojim priznaješ Isusa Gospodina i srcem svojim vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen.

Vjera srca postiže pravednost, a priznanje usta spasenje, jer Pismo veli: 'Tko god vjeruje u nj, neće se razočarati'" (Rim 10,8-11).

Jednostavno rečeno, do spasenja smo dovedeni kroz otvoreno priznanje pokajanja. Isus izjavljuje: "Jer ja nisam došao da pozovem pravednike, nego grešnike na pokajanje" (Mt 9,13). I, kaže on, pokajanje je put kojim smo ozdravljeni i obnovljeni: "Ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima. Nisam došao pozvati pravednike, nego grešnike na pokajanje" (Lk 5,31-32).

To je dobra vijest. Isus nam govori: "U mojoj crkvi svatko je kroz pokajanje ozdravljen. Nije važno kakav si – fizički slomljen, duševno ili duhovno bolestan. Svatko mora doći k meni istim putem. I svatko nalazi ozdravljenje kroz pokajanje."

Koliko crkava još uvijek ima otvoren oltar za ljude slomljena srca da dođu naprijed i pokaju se? Koliki su pastori prestali pozivati na ovo prevažno duhovno djelo? Koliki su vjernici izgubili sav osjećaj potrebe za priznavanjem grijeha?

Što je središnja poruka Kristova evanđelja? U sva četiri evanđelja on je jasan i govori nam: "Evo što ja propovijedam u svojoj crkvi. Ovo je moja poruka za sve grešnike."

"Dođe Isus ... propovijedajući evanđelje o kraljevstvu Božjem i govoreći: 'Ispunilo se vrijeme i približilo se kraljevstvo Božje! Pokajte se i vjerujte evanđelju'" (Mk 1,14-15). Ovo je prva zabilježena Isusova poruka. Propovijedao je pokajanje!

Za neke kršćane ovo možda zvuči poput teška jezika. Možda će odgovoriti: "Dobro, ali kako jako je Isus propovijedao pokajanje?" Luka na to odgovara u svom evanđelju. Isus je rekao svojim slušateljima: "Ako se ne pokajete, svi ćete tako propasti" (Lk 13,5).