RAZLOG ISKUŠENJA

Iskušenje je poziv ili napast da se izvrši nemoralno djelo. Upravo sada sotona bjesni zemljom kao ričući lav, nastojeći proždrijeti kršćane kroz snažne napasti nemorala. Nitko nije imun i, što se više primičete Bogu, sotona će vas htjeti više rešetati.


Grešnici ne mogu biti iskušavani – jedino istinska djeca Božja! Kiša ne može namočiti tijelo već pod vodom. Kao djeca sotone, grešnici su već uronjeni u grijeh; oni čine što im on zapovijeda. Oni ne moraju biti iskušavani ili napastovani, jer su već nemoralni – već osuđeni. Kao robovi, nemaju slobodu odabrati. Oni jednostavno prelaze iz mrtvih u stanje dvaput umrlih; "iz korijena iščupani". Grešnicima đavao može dosađivati i poticati ih, ali ne može ih iskušavati. Sotona potiče svoju vlastitu djecu da ulaze dublje u mračne jame nemorala, ali oni su već mrtvi u svojim prijestupima i grijesima i ne bore se da bi preživjeli. Zbog toga nam naš Gospodin kaže da se radujemo kad upadnemo u različite kušnje. Mi doživljavamo nešto jedinstveno da bismo postali zreli kršćani.


Iskušenje je "vježba pod bojnim uvjetima". To je "ograničeno" vojevanje; Bog ga ograničava točkom "podnošljivosti". On želi ratnike bojno izvježbane koji mogu posvjedočiti: "Bio sam pod vatrom! Bio sam u bitki! Neprijatelj je bio svuda oko mene gađajući me i pokušavajući ubiti, ali Bog mi je pokazao kako da to podnesem i ne bojim se. Sad imam iskustvo, tako da se sljedeći put ne moram bojati."


Iskušenje nije znak slabosti ili sklonosti prema svijetu. Naprotiv, to je promaknuće, znak da se Bog pouzdaje u vas. Duh je odveo Isusu u arenu iskušenja u pustinji da može naučiti tajnu sile nad svakim iskušenjem. Zapravo je Bog govorio Isusu: "Sine, dao sam ti Duha bez mjere. Potvrdio sam te pred svijetom. Sad ću dopustiti sotoni da baci u tebe sve što je smislio – tako da vidiš koliko je slab i da se nikada više ne bojiš njegove vlasti nego da ideš naprijed propovijedajući kraljevstvo, uvjeren da je sotona poražen i da te ne može ni na koji način dotaći."


To je razlog zašto su kršćani danas kušani. Iskušenje je dopušteno u najsvetijim životima da naučimo da je sotona ograničen. Da izloži njegovu slabost. Da ga razotkrije kao strašilo. Bojimo se jedino kad ne razumijemo.