VELIKO BUĐENJE

Što mislim pod velikim buđenjem? Govorim o onome što Pavao opisuje kao otkrivenje i prosvjetljenje: "...da vam Bog našega Gospodina Isusa Krista, Otac slave, dadne duha mudrosti i otkrivenja da ga potpuno upoznate: da vam dadne prosvijetljene oči vašeg srca da uvidite koliku nadu pruža njegov poziv, koliko bogatstvo slave krije njegova baština među svetima, koliko je u nama koji vjerujemo izvanredno velika njegova snaga koja odgovara djelotvornosti silne moći njegove" (Ef 1,17-19).


Pavao je govorio Efežanima: "Molim da vam Bog da svježe otkrivenje i da vam otvori oči na poziv koji vam je uputio. Tražim ga da vam da novo razumijevanje o vašoj baštini, bogatstvu u Kristu koje pripada vama. Postoji silna moć koju Bog želi osloboditi u vama. To je ista moć koja je bila u Isusu. Da, ista moć koja je u ustoličenom Kristu na nebu sada je i u vama."


Prema Pavlu: "(Božja silna moć) što je pokaza u Kristu uskrisujući ga od mrtvih i postavljajući ga sebi s desne strane na nebesima", ista je "izvanredno velika njegova snaga, nama koji vjerujemo" (Ef 1,20.19). Iz tog razloga, Pavao potiče: "Sami sebe ispitajte jeste li u vjeri" (2 Kor 13,5).


Kako trebamo ispitati sami sebe? To činimo mjereći sami sebe naspram strahovitih obećanja Božjih. Sami sebe trebamo pitati: "Koristim li Kristova sredstva da se oduprem đavlu? Posežem li za njegovom silom da pobijedim grijeh? Živim li neprestano u radosti, miru i počinku koji je Isus obećao svakom vjerniku bez izuzetka?"


Vaše osobno "veliko buđenje" dolazi onoga dana kad pogledate u svoj život i zavapite: "Život u Kristu mora biti više od ovoga. Svi su se moji planovi izjalovili, svi moji snovi srušili. Živim kao rob svojim strahovima i tjelesnim požudama. Ali ne mogu tako dalje.


Znam da me Gospodin pozvao k životu koji je više od ovog poraženoga. Ne želim biti licemjer. O Bože, postoji li zapravo mjesto gdje ćeš me opskrbiti snagom da živim pobjedonosno? Jesi li stvarno voljan učiniti me i više nego pobjednikom u mojim kušnjama? Je li istina da si se pobrinuo da imam mjesto savršena mira usred svojih borbi?


Je li doista moguće da imam neprestanu prisnost s tobom? Je li istina da ne moram više upadati u bezvoljnost ili se boriti da ti ugodim? Postoji li zapravo mjesto počinka u tebi gdje nikada više neću trebati probuđenje jer mi vjera ostaje postojana?"