ISPUNJEN DUHOM

"Njegova božanska snaga obdarila nas je svime što je potrebno za život i pobožnost, pravom spoznajom onoga koji nas je pozvao vlastitom slavom i moći" (2 Pt 1,3).


Godinama sam tvrdio da sam ispunjen Duhom. Svjedočio sam da sam kršten u Duhu. Propovijedao sam da mi Duh Sveti daje snagu za svjedočenje i da me on posvećuje. Molio sam u Duhu, govorio Duhu, hodao u Duhu i slušao njegov glas. Doista sam vjerovao da je Duh Sveti sila Božja.


Mogu vas odvesti na mjesto gdje sam bio ispunjen Duhom kad sam imao osam godina. Pročitao sam sve što Pismo govori o Duhu Svetom. Međutim, u posljednje vrijeme našao sam se kako molim: "Poznajem li ja doista ovu neopisivu silu koja živi u meni? Ili je Duh za mene samo nauka? Zanemarujem li ga na neki način? Tražim li da čini za mene ono za što je došao?"


Činjenica je da možete imati nešto vrlo vrijedno, ali to ne znati te ne možete uživati u onome što imate jer ne razumijete koliko je to vrijedno.


Postoji priča o farmeru koji je čitav život radio na svojoj maloj farmi. Desetljećima je orao kamenito tlo, siromašno živio i konačno umro nezadovoljan. Nakon smrti, farma je došla u ruke njegova sina. Dok je sin jednoga dana orao, našao je zlatom isprugan grumen. Dao ga je procijeniti i saznao je da je to čisto zlato. Mladić je ubrzo otkrio da je farma puna zlata. Trenutačno je postao bogat čovjek. Međutim, za njegova oca to je bogatstvo bilo izgubljeno iako je bilo na njegovoj zemlji čitavoga njegovog života.


Tako je i s Duhom Svetim. Mnogi od nas žive u neznanju o onome što imamo, o sili koja stanuje u nama. Neki kršćani čitav svoj život žive misleći da imaju sve što Duh Sveti donosi, međutim, zapravo ga nisu primili u punini i sili. On u njima nije obavio vječno djelo za koje je poslan.