ŽIVA RIJEČ NA KOJU SE OBVEZAO

S veličanstvom i snagom Gospodin vlada nad čitavim stvorenjem. Njegovi zakoni upravljanju čitavim svemirom – svom prirodom, svakim narodom i svim poslovima ljudi. On upravlja morima, planetima, nebeskim tijelima i svim njihovim kretanjima. Biblija nam govori: "Dovijeka vlada jakošću svojom, oči mu paze na narode" (Ps 66,7). "Jahve kraljuje, u sjaj zaodjeven, Jahve zaodjeven moću ... Čvrsto je prijestolje tvoje od iskona, ti si od vječnosti ... Svjedočanstva su tvoja posve pouzdana" (Ps 93,1-4,5).


Ove psalme napisao je David koji u biti svjedoči: "Gospodine, tvoja svjedočanstva – tvoji zakoni, uredbe i riječi – neopozivi su. Posve su pouzdani." Autor Poslanice Hebrejima odzvanja time kad izjavljuje da je živa Božja Riječ vječna i nepromjenjiva: "...jučer i danas i zauvijek će biti ist(a)" (Heb 13,8).


Sjetite se, postoje zakoni u svemiru koji određuju kako stvari rade, bez izuzetka. Promotrite zakone koji upravljaju kretanjem sunca, mjeseca, zvijezda i zemlje. Sva ta nebeska tijela stavljena su na svoje mjesto kad je Bog izgovorio riječ i sve otada upravljana su zakonima koje je isto tako u postojanje izgovorio Bog.


Čitav Novi zavjet govori nam da je taj velik Bog naš Otac i da on suosjeća sa svojom djecom. Poslanica Hebrejima nam govori da Gospodin suosjeća s našim slabostima i da čuje svaki naš vapaj. On sprema u bocu svaku našu suzu. Međutim, isto tako nam je rečeno da je on pravedan Kralj koji sudi po svome zakonu. Njegova Riječ njegov je ustav i sadrži sve njegove zakonske odredbe kojima pravedno vlada. Sve što postoji suđeno je njegovom neizmjenjivom Riječi.


Jednostavno rečeno, možemo držati Bibliju u rukama i znati: "Ova knjiga mi govori tko je Bog. Ona opisuje njegove odlike, narav, obećanja, sudove. To je vladavina zakona iz njegovih vlastitih usta kojima vlada i upravlja. To je Riječ na koju se obvezao."


Svaki zemaljski sudac obvezan je voditi slučaj pred sobom prema uspostavljenom zakonu. Bog upravlja i sudi svemu prema vječnom zakonu – što je njegova vlastita uspostavljena Riječ. Kad Gospodin donosi presudu, čini to izgovarajući svoju živu Riječ, Riječ na koju se obvezao.