KRISTOV DAN JE TU

Pavao je pisao: "Molimo vas, braćo, za dolazak našega Gospodina Isusa Krista i za naše skupljanje oko njega, da ne dopuštate da vas olako izbezumi i preplaši ni objava, ni govor, ni tobožnja naša poslanica, kao da je već tu Dan Gospodnji" (2 Sol 2,1-2).


Izrugivači ističu: "Vidi, netko u ranoj crkvi uzdrmao je vjernike porukom da je Kristov dolazak blizu, ali Pavao im je rekao: 'Ne, ne brinite se u vezi s tim. Neka vas to ne uznemiruje niti brine.'"


Ali to nije ono što izvorni grčki otkriva. Korijenska riječ je: "...ne dopustite da vas olako izbezumi ... kao da je već bio Dan Gospodnji." Ono što je uznemirilo Solunjane bila je pomisao da je Krist već došao i da su oni to promašili. Pavao ih razuvjerava u sljedećem retku: "Neka vas nitko ne zavede ni na koji način; jer taj dan neće doći ako najprije ne dođe otpad i otkrije se Čovjek grijeha, Sin propasti" (2 Sol 2,3). Kad je rekao: "Ne brinite se jer se prije toga moraju dogoditi dvije stvari", Pavao se samo obraćao njihovom strahu.


Dakle, što je bila Pavlova osnovna teologija u vezi s Kristovim povratkom? Nalazimo to u dva odlomka: "Već je naime čas da se probudite od sna, jer je sada naše spasenje bliže nego kad smo prigrlili vjeru. Noć je poodmakla. Dan je blizu" (Rim 13,11-12). "Neka vaša blagost bude poznata svim ljudima. Gospodin je blizu" (Fil 4,5). Pavao viče: "Probudite se! Već je prošla ponoć. Gospodnji dolazak se približava, dakle, pokrenite se. Ne budite lijeni! Isus dolazi po one koji ga čekaju."


Skeptici će možda pitati: "Ali što je s Pavlovim vlastitim riječima? Rekao je da se prije Kristova povratka moraju dogoditi dvije stvari. Prvo, Gospodin ne može doći dok se ne dogodi veliko otpadništvo. I drugo, mora se pojaviti Antikrist koji će sam sebe proglasiti Bogom. Prije nego će doći Isus, moramo vidjeti Antikrista kako sjedi u hramu i zahtijeva da ga ljudi štuju."


Prije svega, morate biti dragovoljno slijepi da ne vidite kako cijeli svijet zahvaća otpadništvo. Nevjera se širi svim nacijama i na svim stranama vjernici otpadaju od vjere. Otpadništvo na koje misli Pavao već je stiglo.


Neki će možda reći: "Pavao jasno kaže da Isus ne može doći dok Antikrist ne dođe na vlast." Pogledajmo što kaže Pismo: "Tko je grdni lažac, ako ne onaj koji niječe da je Isus Krist? Tko niječe Oca i Sina, taj je Antikrist" (1 Iv 2,22). Prema Ivanu, Antikrist je svatko tko niječe Oca i Sina. Štoviše, on kaže da je sve veći broj takvih antikrista dokaz da živimo u samim posljednjim danima. Ukratko, Kristov povratak ništa ne zadržava!