OMILJENA BIBLIJSKA OBEĆANJA

Ovdje su neka od mojih najomiljenijih biblijskih obećanja, obećanja koja sam obilježio u svojoj Bibliji i koja su me kroz mnoge godine blagoslivljala. Vjerujte im. Čitajte ih iznova i iznova. Vaša su:


· "Ne boj se, nećeš se postidjeti; ne srami se, nećeš se crvenjeti. Zaboravit ćeš sramotu svoje mladosti i više se nećeš spominjati rugla udovištva svoga" (Iz 54,4).


· "Nek se pokrenu planine i potresu brijezi, al se ljubav moja neće odmać od tebe, nit će se pokolebati moj Savez mira, kaže Jahve koji ti se smilovao" (Iz 54,10).


· "Neće uspjeti oružje protiv tebe skovano. Dokazat ćeš da je zao svaki jezik što na te udari na sudu. To je baština slugu Jahvinih, to im je pobjeda od mene – riječ je Jahvina" (Iz 54,17).


· "O, kako je velika, Jahve, tvoja dobrota, koju čuvaš za one koji te se boje, koju iskazuješ onima što se tebi utječu na očigled sinovima čovječjim. Zaklanjaš ih štitom lica svoga od zavjera ljudskih; u šatoru svom ih skrivaš od jezika svadljivih" (Ps 31,20-21).


· "Utočište ti si moje, od tjeskobe ti ćeš me sačuvati, odjenut me radošću spasenja. Učit ću te, put ti kazat kojim ti je ići, svjetovat ću te, oko će moja bdjeti nad tobom" (Ps 32,7-8).


· "Sva radost tvoja neka bude Jahve: on će ispuniti želje tvoga srca! Prepusti Jahvi putove svoje, u njega se uzdaj, i on će sve voditi" (Ps 37,4-5).


· "Ti koji mi pokaza nevolje velike i ljute, oživjet ćeš me ponovo i izvući me ponovo iz bezdana zemaljskih. Povećat ćeš dostojanstvo moje i okrenuti da me utješiš" (Ps 71,20-21).