KRISTOVO TIJELO

Apostol Pavao nas uči: "Vi ste tijelo Kristovo, a pojedinci udovi" (1 Kor 12,27). Zatim kaže još određenije: "Jer kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi ... premda su mnogi, jedno su tijelo – tako i Krist" (1 Kor 12,12).


Pavao nam govori: "Pogledajte svoje vlastito tijelo. Imate ruke, noge, oči, uši. Niste samo neki izdvojen mozak, nespojen s drugim udovima. Dakle, isto je s Kristom. On nije samo glava. Ima tijelo, a mi sačinjavamo njegove udove."


Apostol zatim ističe: "Tako smo mi, mnogi, jedno tijelo s Kristom, a s obzirom na pojedince, udovi jedan drugome" (Rim 12,5). Drugim riječima, nismo povezani samo s Isusom, našom glavom, nego i jedan s drugim. Činjenica je da ne možemo biti povezani s njim, a da nismo povezani s našom braćom i sestrama u Kristu.


Pavao zaključuje govoreći: "Zar nije kruh koji lomimo zajedništvo s tijelom Kristovim? Budući da je samo jedan kruh, mi svi smo jedno tijelo, jer smo svi mi dionici jednoga kruha" (1 Kor 10,16-17). Jednostavno rečeno, svi se mi hranimo istom hranom: Kristom, manom s neba. "Jer kruh je Božji onaj koji silazi s neba i daje život svijetu" (Iv 6,33).


Isus je često govorio svojim učenicima u usporedbama i svaka je usporedba sadržavala skrivenu istinu Božju. Te tajne dijelili su Otac, Sin i Duh Sveti od prije stvaranja: "U usporedbama ću progovoriti: otkrit ću sakriveno od postanka svijeta" (Mt 13,35). Isus svjedoči da se te skrivene istine otkrivaju samo onima koji si uzimaju vremena da ih traže.


On izjavljuje: "Ja sam kruh života ... Ja sam živi kruh koji je sišao s neba ... onaj koji mene jede živjet će zbog mene" (Iv 6,35.51.57). Slika kruha ovdje je važna. Naš Gospodin nam govori: "Ako dođete k meni, hranit ćete se. Bit ćete spojeni na mene kao ud moga tijela i primat ćete snagu iz životne struje koja je u meni." Doista, svaki ud njegova tijela crpi snagu iz jednog izvora: iz Krista, glave. Sve što trebamo da bismo vodili pobjedonosan život istječe nam od njega.


Taj kruh jest ono što nas kao udove njegova tijela čini drukčijima. Odvojeni smo od ostatka čovječanstva jer jedemo od jednoga kruha: Isusa Krista. "Svi smo mi dionici jednoga kruha" (1 Kor 10,17).