POBJEDA NAD TAMOM

Samo jedna stvar pobjeđuje i rastjeruje tamu; to je svjetlo. Izaija izjavljuje: "One što mrklu zemlju obitavahu svjetlost jarka obasja" (Iz 9,1). Isto tako, Ivan izjavljuje: "Svjetlo svijetli u tami, i tama ga ne obuze" (Iv 1,5).


Svjetlo predstavlja shvaćanje. Kad kažemo: "Zasvijetlilo mi je", govorimo: "Sad razumijem." Vidite li što govori Pismo? Gospodin nam otvara oči ne da vidimo pobjedonosnog đavla, nego da primimo novo otkrivenje. Naš Bog poslao je svoga Duha Svetog čija sila je veća od svih sila pakla: "Veći je onaj koji je u vama, nego onaj koji je u svijetu" (1 Iv 4,4).


U Otkrivenju čitamo da će pakao izbaciti skakavce i štipavce koji će imati veliku moć. Čitamo o Zmaju, Zvijerima, stvorenjima s rogovima kao i o dolasku Antikrista. Međutim, ne znamo značenje svih tih stvorenja. To znači da ni ne moramo. Ne moramo se brinuti o Antikristu ili o znaku Zvijeri.


U nama živi Duh Svevišnjeg Boga i Krista. Pavao izjavljuje da sila Duha Svetoga djeluje u nama. Drugim riječima, Duh Sveti je živ u nama i sada.


Dakle, kako Duh radi u nama usred ovih teških vremena? Njegova se sila oslobađa jedino kad ga primimo kao nositelja našeg bremena. Duh Sveti nam je dan upravo iz tog razloga – da nosi naše brige. Dakle, kako možemo reći da smo ga primili, ako sva svoja bremena nismo predali njemu?


Duh Sveti nije zatvoren u slavi; on je ovdje i boravi u nama. On željno čeka preuzeti nadzor nad svakom situacijom u našem životu, uključujući i nad našim nevoljama. Dakle, ako se i dalje bojimo – očajavajući, ispitujući, ulazeći dublje u tjeskobu – onda ga nismo primili kao svoga utješitelja, pomoćnika, vodiča, osloboditelja i snagu.


Svjedok svijetu jest kršćanin koji je bacio sve svoje breme na Duha Svetoga. Poput Solunjana, taj vjernik vidi strašne probleme svuda oko sebe, ali ipak ima radost Gospodnju. On se pouzdaje u Duha Božjega za utjehu i za vodstvo kako izaći iz nevolje. I ima silno svjedočanstvo izgubljenom svijetu jer jasno pokazuje radost usprkos tame kojom je okružen. Njegov život govori svijetu: "Ovaj čovjek vidio je svjetlo."