ZAUZMITE STAV

Čujem mnoge vjernike koji ispijaju opojnu čašu. Suočili su se s toliko trauma i podnose toliko kriza da su sad iscrpljeni. Toliko su pritisnuti da misle kako će ih još jedna briga, još jedan strah, beznadno skršiti. Došli su do točke sloma, do samoga kraja samih sebe.

Što Bog kaže takvom uplašenom narodu koji drhti od tjeskobe? Što je njegov propis za one koji umiru od straha, čije oči su usredotočene na tragične stvari koje dolaze na njih? On im daje riječ: "Probudi se! Ustani!" (vidi Iz 51,17). Tu je uvjet koji Bog stavlja pred nas kako bi mogao ukloniti opojnu čašu od naših usana: "Digni se! Zauzmi stav!"

Ljubljeni, sa svime što dolazi – sa zlim ljudima koji postaju još opakiji i pokvareniji, s ekonomskim krizama koje se gomilaju – narod Božji treba više od ohrabrujućih poruka. Njima je potrebno više od propovijedi koje napumpavaju kratkotrajnu vjeru. Jedan mi je čovjek pisao: "Vaše nedavne poruke kao da se ponavljaju. To je jedna poruka za drugom pokušavajući ohrabriti očajne vjernike. Čini se da je malo onih koji znaju zgrabiti vjeru koja ne mora neprestano biti napumpavana. Ne poznaju li svoju Bibliju?"

To je upravo bila Božja briga u vezi s Izraelom. Što je bio Gospodnji odgovor na njihovo optuživanje? Rekao im je: "Tko si ti da se bojiš smrtna čovjeka i sina čovječjeg, koji je kao trava" (Iz 51,12). Drugim riječima: "Stavio sam moje riječi u tvoja usta. Prekrio sam te svojom rukom. Dao sam riječ da ste vi moj narod. Ali još uvijek niste sigurni da ću vjerno izvršiti Riječ koju sam vam rekao. Još se uvijek bojite ljudi koji će uvenuti poput trave."

Pavao je propovijedao: "Bog je udijelio svakomu pojedinomu mjeru vjere" (Rim 12,3). Svi vjernici su primili neki dio ili stupanj vjere. A taj dio mora se nadograđivati u neuzdrmanu, pouzdanu vjeru. Kako se to događa? Dok vjera raste, jača se samo na jedan način: slušanjem i pouzdavanjem u Riječ Božju.