ODUŠEVLJENJE ZA RAD

Molitva i poniznost, zajedno s mržnjom prema grijehu, proizvode "oduševljenje za rad". "Tako smo gradili zid, koji je uskoro bio završen do pola visine. Narod je imao oduševljenja za rad" (Neh 3,38). Prava probuđenja svetosti uvijek stvaraju radnike. Knjige, seminari i lekcije ne – ali probuđenja da!

Kad Bog radi nešto izvorno u svome narodu, sotona kuje zavjeru. "Kada su Sanbalat, Tobija, Arapi, Amonci i Ašdođani čuli da napreduje popravljanje jeruzalemskih zidova – jer su se počele zatvarati pukotine – veoma se ražestiše. Zakleše se svi zajedno da će napasti Jeruzalem i da će nas smesti" (Neh 4,7-8).

Neprijatelj se jako razljutio te se urotio da će doći protiv njih napadajući ih i sprečavajući! Njegova taktika je bila da se potajno ubaci u to tijelo, neočekivano im se prikravši. "A naši neprijatelji rekoše: 'Uvući ćemo se među njih, prije nego što doznaju i opaze nas: tada ćemo ih poubijati i tako osujetiti pothvat'" (Neh 4,5).

Planirali su ubaciti među njih tajnu vojsku prerušenih prevaranata. Neprijatelj nije namjeravao imati iznenadan, otvoren, frontalni napad, nego je rekao: "Doći ćemo među njih!"

Njihova taktika bila je da izvrše sabotažu usred njih! Rekli su: "Neće ni znati što se događa."

Sotonina strategija nikada se nije promijenila. Čak i sada šalje svoje "anđele svjetla" na okupljanja širom svijeta s doktrinarnom sabotažom i prijevarama.

Kako ih možemo otkriti? Što je naša zaštita? "Mi smo tada zazvali Boga našega i postavljali smo dnevnu i noćnu stražu da bismo zaštitili grad" (Neh 4,3). Ovdje je ključ jaka mržnja prema grijehu, istinska slomljenost, žarka molitva i neprestana budnost – zajedno s neprekidnim natapanjem u Riječi Božjoj. Ljubljeni, dopustite Duhu Svetom da duboko i potpuno istraži vaše srce, kako biste u ovo kasno vrijeme mogli besprijekorno hodati pred Gospodinom.