ODBACIVANJE EGIPATSKE SRAMOTE by Carter Conlon

Američka crkva dugo je bila začarana društvom oko sebe. Teologija palog društva postala je teologija mnogih iz naroda Božjeg. Ali sad se podiže druga generacija – ljudi koji su umorni od pustinje, umorni od nemoćnosti, umorni od gaženja Isusova imena.

Gospodin sad poziv svoje vlastite i kaže: "Ako želite naslijediti život za koji sam umro da vam ga dam, morate izabrati okrenuti se od grijeha. Morate odbiti hodati u onome što je uobičajena praksa u palom društvu." Ovo je ponovno čas nadnaravnog i Bog poziva svakoga od nas da budemo dio toga. Mi smo slika Jošuine generacije prije ulaska u obećanu zemlju, ali ne možemo ući dok egipatska sramota nije uklonjena, dok jasno nismo obilježeni kao narod Božji.

Zbog toga na kraju svoga pisma Korinćanima Pavao kaže: "Sami sebe ispitajte da li ste u vjeri! Sami sebe istražite! Ili ne poznajete sebe – ta Krist je u vama. Ako ne, pokazujete se nevaljanima" (2 Kor 13,4-5). Ispitajte se!

Kako da to učinite? Jednostavno, krenite postavljati sebi neka pitanja.

Živim li u pobjedi? Imam li vlast nad grijehom ili grijeh ima vlast nada mnom? Pokušavam li iznijeti neki dokaz da bih opravdao svoja grešna djela? Upamtite, Isus daje svoga Svetog Duha onima koji mu vjeruju za oproštenje grijeha, obećavajući da grijeh više neće imati vlasti nad njima. On izjavljuje da su stare stvari doslovce odrezane kod korijena te iako se mogu pojaviti kao da su žive, u stvari su mrtve. Na njihovu mjestu je novi život – nova sila, nova pobjeda, nova nada i nova budućnost.

Pitajte se: Je li moj život svjedočanstvo o Kristu? Pitaju li me ljudi za razlog nade koja je u meni? Jesam li guran naprijed unutarnjom spoznajom da su Gospodnji planovi za mene za dobro, a ne za zlo, da me dovede do očekivanog kraja – mjesta za kojim moje srce odavno čezne?

Ako ste odlučili ići Božjim putem, on će vam dati milost koja vam je potrebna. Naći ćete život i to obilan.

__________
Carter Conlon pridružio se pastoralnom osoblju crkve Times Square 1994. godine na poziv pastora osnivača Davida Wilkersona i postavljen je u službu starijeg pastora 2001. godine. Kao snažan, suosjećajan vođa, čest je govornik na konferencijama za pastore i vođe koje održava World Challenge širom svijeta.