STALI SU U PROBOJ

Svi ljudi Božji u Bibliji koji su tugovali i imali slomljeno srce imali su jednu zajedničku stvar: poistovjetili su se s grijesima ostatka!

Oni nikada nisu molili poput farizeja: "Hvala Bogu, ja nisam kao drugi." Oni su tugovali nad preljubom, nevjerom i kompromisom, ali ponizno su molili: "Bože, i ja sam kriv." Ne kriv tih velikih grijeha, nego kriv što sam lišen slave Božje.

Ezra je molio: "Bože moj! Stid me i bojim se podići svoje lice k tebi, Bože moj! Jer su se umnožila zlodjela naša preko glave, i grijesi su se naši nagomilali do neba … I poslije svega što nas je stiglo zbog zlih djela naših i zbog naše velike krivice … evo nas pred tobom s grijehom svojim! Zaista ne bismo zbog njega smjeli stajati pred tobom" (Ezr 9,6.13.15). "Ezra je molio i priznavao grijehe, plačući i ležeći pred Domom Božjim" (Ezr 10,1).

Nehemija je molio: "Sagriješili smo ja i kuća oca mojega! Veoma smo zlo činili prema tebi" (Neh 1,6-7).

I Daniel se poistovjetio s grijesima naroda Božjega. Molio je: "'Mi sagriješismo, mi bezakonje počinismo, zlo učinismo, odmetnusmo se i udaljismo od zapovijedi i naredaba tvojih. Nismo slušali sluge tvoje, proroke koji govorahu u tvoje ime našim kraljevima, našim knezovima, našim očevima, svemu puku zemlje …' Ja sam još govorio, moleći se i priznajući grijehe svoje i grijehe svog naroda" (Dn 9,5-6,20).

Sve to bili su sveti ljudi, besprijekorni pred Bogom. Nisu bili u kompromisu niti su se miješali sa svijetom. Ipak stajali su u proboju priznajući grijehe naroda kao i svoje vlastite.

Ako slijedite put tih ljudi, odlučni u svome srcu kao oni da ćete tražiti Gospodina – posteći, moleći, plačući i tugujući radi grijeha – to će imati isti učinak na vas. Božja ruka će vas dotaći i poslat će vam svoju riječ. Dijelit ćete samo srce Božje i ući u njegovu slavnu nazočnost. A kad jednom budete ondje, razumjet ćete koliko smo svi lišeni njegove slave.