MOLIO SAM ZA TEBE

Gospodin je rekao Petru: "Ja sam molio za te da tvoja vjera ne malakše" (Lk 22,32). Gledam ovaj predivan primjer Kristove ljubavi i shvaćam da gotovo ništa ne znam o tome kako ljubiti one koji padnu. Sigurno je da je Isus "prijatelj privrženiji od brata" (Izr 18,24).

Isus vidi i dobro i loše u Petru te zaključuje: "Vrijedno je sačuvati ovoga čovjeka! Sotona ga želi, ali ja ga želim još više." Petar je uistinu ljubio Gospodina i Gospodin je uistinu ljubio Petra, iako je poznavao crte njegova karaktera.

Rekao je: "Molio sam za te!" a ne: "Molit ću!" Vjerojatno je proveo mnoge sate sa svojim Ocem razgovarajući o Petru – koliko ga Petar ljubi, koliko je potreban u Kraljevstvu, koliko ga on cijeni kao prijatelja.

Gospodine, daj nam svima tu vrstu ljubavi! Na taj način, kad vidimo nekoga u kompromisu ili na putu prema nevolji ili katastrofi, dovoljno ćemo ga voljeti da ga jasno upozorimo kao i Isus Petra. Tada ćemo biti u stanju reći: "Molim za tebe!" To moramo reći u ljubavi, ne na osuđujući način.

Odnosite te ljude do prijestolja Božjega; molite za njih da prođu kroz svoje kušnje neoštećene vjere. Isus Petru nije držao lekcije. Naprotiv, jednostavno je rekao: "Molio sam za te."

"Molio sam za te." Na grčkom je te ili tebe u množini, što znači, za "sve vas". Isus nije govorio samo Petru, nego svim učenicima pa tako i nama danas. "Ja molim za njih. Ne molim za svijet, već za one koji si mi dao, jer su tvoji … Sveti Oče, čuvaj u svome imenu one koje si mi dao … Ne molim te da ih digneš sa svijeta, već da ih očuvaš od Zloga" (Iv 17,9.11.15).

Bez obzira kroz što prolazite, bez obzira što leži pred vama, ako imate srce puno ljubavi za Isusa, on moli za vas.