ONIMA KOJI NISU POSLUŠNI

Kroz čitavo Pismo Bog na daje jasnu sliku o tome kako je važno biti poslušan njegovoj Riječi. Jedan takav primjer vidimo u životu kralja Šaula. Bog mu je po proroku Samuelu dao jasno određene zapovijedi: "Idi i udari na Amaleka, izvrši herem, kleto uništenje, na njemu i na svemu što posjeduje; ne štedi ga, pobij muškarce i žene, djecu i dojenčad, goveda i ovce, deve i magarce" (1 Sam 15,3).

Je li Šaul bio poslušan ovoj zapovijedi od Gospodina? Pismo nam kaže: "Šaul potuče Amalečane … I živa uhvati Agaga, amalečkoga kralja … Ali Šaul i narod poštedješe Agaga i najbolje ovce i najbolja goveda, ugojenu stoku i jaganjce, i sve što je bilo dobro. Na svemu tome ne htjedoše izvršiti herem" (r. 7-9).

Bog je Šaulu govorio kristalno jasnim riječima. Međutim, nakon što je otišao u bitku, samo je djelomično poslušao Gospodina. Umjesto da uništi sve i svakoga, poštedio je kralja Agaga i čak je zadržao nešto od plijena iz bitke.

Samuel je na to bio pogođen žalošću. Rekao je Šaulu: "Jahve te poslao na vojni pohod i zapovjedio ti: 'Idi, izvrši herem na tim grešnicima, na Amalečanima, vojuj na njih do istrebljenja.' Zašto nisi poslušao riječi Jahvine? Zašto si se bacio na plijen i učinio ono što je zlo u Jahvinim očima?" (r. 18-19).

U toj točki Pismo nam daje tešku, hladnu riječ: "Zato dođe riječ Jahvina Samuelu ovako: 'Kajem se što sam Šaula postavio za kralja: okrenuo se od mene i nije izvršio mojih zapovijedi'" (r. 10-11).

Opisuje li to vaš život? Je li vam Bog vrlo jasnim riječima rekao da se pozabavite s određenom navikom u svom životu, međutim vi i dalje prianjate uz nju, odbijajući je odrezati? Možda vam upravo sada njegov Duh govori ljubaznim glasom: "Tvoj grijeh stoji između nas i prekida naše zajedništvo. Ne mogu te više blagoslivljati dok ustraješ u njemu. Pouzdaj se u mog Duha da će ti pomoći, dijete moje."

Samuel je rekao Šaulu: "Nepokornost je kao grijeh čaranja, samovolja je kao zločin s idolima. Ti si odbacio riječ Jahvinu, zato je Jahve odbacio tebe, da ne budeš više kralj" (r. 23). Bog je odbacio Šaula zbog neposlušnosti.

Bog nam govori kroz ovaj odlomak kako misli što kaže. I govori: "Pokazujem ti kako se osjećam kad si mi poslušan. Želim tvoju poslušnost čitavoga srca, ne samo polovičnog!"