ZAHVALJUJTE UVIJEK

"Zahvaljujte uvijek za sve Bogu, Ocu, u ime našega Gospodina Isusa Krista" (Ef 5,20).

Ova stvar da zahvaljujemo uvijek bila je tako važna u Pavlovoj teologiji da je ponavlja triput. (1) "Govorite jedni drugima u psalmima, hvalospjevima i nadahnutim pjesmama", (2) "pjevajte Gospodinu u svom srcu i slavite ga", (3) "zahvaljujte uvijek za sve Bogu, Ocu, u ime našega Gospodina Isusa Krista" (Ef 5,19-20).

Bez vjere ne možemo to činiti kako bismo trebali. Pritisnuti smo mnogim problemima i bolima. Dakako, Bog ne želi da se pretvaramo. Čini mi se da nam Pavao daje ključ za sve to kad nam kaže da to činimo Ocu. Velik propovjednik John Calvin rekao je da je sve takvo pjevanje i zahvaljivanje uvijek himba i licemjerje ako nismo potpuno uvjereni da je Bog naš Otac.

Naša usta ponekad drhte od žalosti tako da ne možemo pjevati i ne osjećamo se da bismo zahvaljivali. Strašne prilike nas rastrojavaju. Postoje vremena kad srce viče: "Gospodine, zar doista očekuješ da ti pjevam i slavim te kad sam tako povrijeđen?" "Gospodine, tako sam opterećen brigama da jedva dižem glavu." "Gospodine, teško mi je slaviti i pjevati u srcu. Previše je tu straha, žalosti i sumnje."

Da, nije lako odgovarati na tu važnu istinu. Bog nije grub s nama kad smo povrijeđeni. Mi smo njegova djeca. Ali ove riječi dane su nam da nađemo utjehu i olakšanje u takvim vremenima. Mi se tako usredotočujemo na naše poteškoće da gubimo više od naše pjesme – nošeni smo sve dalje i dalje od vječnih Božjih nauma. Unatoč svemu s čime smo suočeni, naš Gospodin nam govori: "UVIJEK ZAHVALJUJTE!"

Mi postajemo nezahvalni za sve što je učinio u prošlosti. Naša molitva postala je samo za nas same, za naše potrebe, za naše obitelji – i ne možemo podići oči da vidimo trpljenja drugih koji trpe i više od nas.

Ova riječ od Pavla doista me probudila. Sutrašnji dan želim dočekati pjevajući mome Gospodinu i čitav mu dan zahvaljivati za sve – i u svemu. Možda će to biti nečujna pjesma, možda će u početku biti slaba, ali u tom pjevanju mora biti snaga, po vjeri, ili to ne bi bilo ponovljeno triput.

O, da deset tisuća onih koji čitaju ovaj odlomak pokušaju zapjevati zajedno sa mnom – kakvu bi to radost donijelo Očevu srcu! Zatim, slijedeći to počivanjem u istini da je Bog čuo vaš vapaj i da radi na rješenju čak i sada, pa i svaki dan – nastavite mu zahvaljivati i nikada ne prestanite pjevati ljubavne pjesme svome dragocjenom Gospodinu i Spasitelju.