OGRANIČAVAMO LI BOŽJU SILU I NJEGOVA OBEĆANJA?

Vjerujem da mi danas ograničavamo Boga svojim sumnjama i nevjerom. Pismo kaže o Izraelu: "Sve nanovo su se okretali i iskušavali Boga, i ograničavali Sveca Izraelova" (Ps 78,41). Izrael se u nevjeri okretao od Boga.

Mi se pouzdajemo u Boga u većini područja našeg života, ali naša vjera uvijek ima granice i ograničenja. Imamo barem jedno malo područje koje blokiramo i gdje zapravo ne vjerujemo da će se Bog pobrinuti za nas. Primjerice, mnogi čitaoci molili su za iscjeljenje moje žene Gwen. Ali kad je u pitanju iscjeljenje njihovoga vlastitog muža, žena, sina ili kćeri, često ograničavaju Boga.

Ja najviše ograničavam Boga na području iscjeljenja. Molio sam za fizičko iscjeljenje mnogih i vidio sam kako je Bog činio čudo za čudom. Ali kad se radi o mome vlastitom tijelu, ograničavam Boga. Bojim se dopustiti mu da bude Bog za mene. Napunim se lijekovima ili trčim liječniku prije nego uopće molim za sebe. Ne kažem da je pogrešno ići liječniku. Ali ponekad ja odgovaram onome koji "ni u bolesti nije tražio Jahvu, nego liječnike" (2 Ljet 16,12).

Pitam vas, molite li da Bog sruši zidove u Kini ili na Kubi, ali kad dolazi pitanje spasenja vaše vlastite obitelji, nemate ni grama vjere? Mislite: "Bog vjerojatno ne želi to učiniti. Moj ljubljeni je tako težak slučaj. Kao da me Bog u toj stvari ne čuje." Ako je to tako, ne vidite ga kao Boga. I u neznanju ste u pogledu njegovih putova. Božja želja je "učiniti neograničeno više od onoga što možemo moliti ili misliti, prema snazi što silu svoju očituje u nama" (Ef 3,20).

Bog mi je rekao: "Davide, svezao si mi ruke, okovao si me. Kako te mogu iscijeliti kad u stvari ne vjeruješ da ću to učiniti? Tvoja sumnja sprečava me da sam ti Bog. Kažem ti, ne poznaješ me ako ne znaš da sam ja spremniji dati nego ti primiti."

Izrael je neprestano mrmljao: "Može li Bog …? Dakako, stvorio je put za nas kroz Crveno more, ali može li nam dati kruha?" Dao im je kruh, zapravo je za njih prostro stol u pustinji. "Ali može li nam dati vode?" pitali su. Dao im je vode iz stijene. "Ali može li nam dati mesa?" Dao im je mesa s neba. "Ali može li nas izbaviti od naših neprijatelja?" Iznova i iznova Bog se brinuo i izbavljao ih na svakom području. Međutim, ljudi su četrdeset godina govorili: "Može li Bog …? Može li Bog …?"

Ljubljeni, trebamo biti u stanju reći: "Bog može! Bog može!" On je izbavljao i on će izbavljati. Bog može i hoće učiniti sve što tražimo i vjerujemo.