SLOBODAN ŽIVOT

Stoljećima prije nego je Krist bio rođen, Izaija je prorekao da će Bog poslati izbavitelja koji će osloboditi čovječanstvo. Sam Isus stajao je jedne subote u židovskoj sinagogi i podsjetio svijet na to proroštvo:

"Kad ga razmota (svitak), namjeri se (Isus) na mjesto gdje je bilo pisano (od Izaije): 'Na meni je Duh Gospodnji, jer me pomazao. Poslao me da donesem Radosnu vijest siromasima, da navijestim oslobođenje zarobljenicima i vraćanje vida slijepcima, da oslobodim potlačene … Danas se ovo Pismo, koje ste čuli svojim ušima, ispunilo'" (Lk 4,17-21).

Isus je govorio čitavom svijetu: "Moje poslanje na zemlji je da oslobodim svaki potlačen život." Osloboditi znači spasiti iz svakog jarma, izbaviti iz svakog ropstva; ukinuti sve što tlači. Ako vjerujete da Krist govori istinu, onda morate vjerovati da kaže i vama i meni: "Poslan sam da oslobodim tvoj život, da te izbavim iz svakog tlačenja i svakog jarma. Došao sam da oslobodim tvoj duh."

I Pavao je propovijedao da je Krist došao da pozove svakog vjernika na slobodan život. "Za tu slobodu Krist nas je oslobodio. Prema tome, budite nepokolebljivi i ne dopustite da vas ponovno upregnu u jaram ropstva" (Gal 5,1).

Pavao je propovijedao o "slobodi slave djece Božje (Rim 8,21).

Ako je Krist došao da nas oslobodi iz bijednoga života, zašto i dalje živimo na isti stari bijedan način? Mi mislimo da život potpuno oslobođen od straha i krivnje nije moguć. Ne možemo zamisliti dvadesetčetverosatni počinak i mir, život bez teškog bremena osude ili potištenosti, život u nazočnosti dobrog i dragog Spasitelja koji se brine za sve naše potrebe.

To možda zvuči predobro da bi bilo istinito, ali to je točno onaj oslobođen život koji Krist želi da uživa svako njegovo dijete. Ne samo nekolicina njegove djece, nego sva! Taj život nije samo za one koji su probili nekakav teološki kod, nego za sve koji se jednostavno pouzdaju u njega za tu stvar.