POSEBNA RIJEČ ZA NEKOGA TKO JE NA RUBU DA SE PREDA

Danas sam pod velikim dojmom da moram govoriti onima koji su emocinalno i intelektulano pognuti pod težinom bremena.

Za vas i vašu obitelj obećanja Božja kao da ne djeluju. Pokušavate ugoditi Bogu, molite – i doista ga ljubite – ali upravo sada, na rubu ste svoje snage i izdržljivosti.

Dok se držite svoje vjere, vaše kušnje se povećavaju. Čini se kao da je Bog za vas ušutio.

LJUBLJENI, NISTE SAMI! Mnoštvo pobožnih trpi na sličan način, a sotona šapće: "Riječ Božja nije istinita!" Znamo da to govori proždirač. Ne bojte se sila pakla!

Pođite u Joba 19 i pročitajte cijelo poglavlje. Job je rekao: " Vičem ... nema odgovora ... Sa svih strana put mi je zagradio, sve staze moje u tminu zavio ... Podsijeca me odasvud te nestajem ... svojim me drži neprijateljem" (Job 19,7-11).

Međutim, usred toga sotonskog napada, Job viče: "Ja znadem dobro: moj Izbavitelj živi i posljedni će on nad zemljom ustati. Ako se ova koža moja i raščini, opet ću u tijelu svom vidjeti Boga. Njega ja ću kao svojega gledati ..." (Job 19,25-27).

Bog je rekao: "Efrajim se udružio s kumirima: pusti ga" (Hoš 4,17). Nikakve kušnje, nikakvo testiranja za ovo pleme! Ali vi niste predani idolima. Vi ste još uvijek zjenica njegova oka. Bog u vama vidi nešto na čemu je vrijedno raditi.

Bog kara onoga koga ljubi. To nije ugodno i to boli, ali u pitanju je naš Otac koji nas spašava za svoju vlastitu slavu koja će se otkriti u godinama pred nama.

Nikada vas nije ljubio više nego sada. Ohrabrite se, Bog vam još uvijek govori!