OHRABRENJE IZ NJEGOVE RIJEČI

Predlažem vam da si uzmete vrijeme i pročitate snažne riječi iz Psalma 142 i 143 da potaknete svoju vjeru. Dok sam ih čitao, pitao sam se kroz što je David prolazio kad je rekao: "Ako duh moj i klone u meni, ti put moj poznaješ" (Ps 142,4). ). To ponavlja i u Ps 143,4: "Duh moj već zamire u meni, srce mi trne u grudima." David zapravo govori Bogu: "Tonem u nevolji. Pod napadom sam neprijatelja. To me obara." Vapio je Gospodinu: "Poslušaj moje vapaje, jer sam veoma nevoljan … Izvedi iz tamnice dušu moju" (Ps 142,7-8).
Ljubljeni, ove su riječi zapisane radi nas, za našu pouku. Tu je ohrabrenje za sve ljude Božje koji su svladani nevoljama i bolima.
Istina je zapravo da većina od nas živi u svijetu u kojem život povremeno može biti potpuno svladan. Poput Davida, i mi se suočavamo s bujicama nevolja; patimo čak i u našoj pravednosti.
Upravo u naša porazna vremena učimo tražiti Boga i vapiti mu u našoj boli. David je rekao: "Pred njim svoju izlijevam tužaljku, tjeskobu svoju pred njim razastirem" (Ps 142,3). "U vjernosti svojoj prikloni uho mojim vapajima" (Ps 143,1). Jeste li možda upravo sada svladani prilikama u svom životu? Učinite što i David:
"Ruke svoje za tobom pružam, duša moja ko suha zemlja za tobom žeđa" (Ps 143,6).
Ohrabrite se! Bog sve ima pod kontrolom! On će ispuniti vaše potrebe upravo na vrijeme.