NEUREDNI LJUDI - Gary Wilkerson

"Gdje nema volova, čiste su jasle; a obilna je ljetina od snage bikove" (Izr 14,4).
Knjiga Izreka kaže da možete imati čistu staju, ali u njoj neće biti nijednog vola.
Možete imati "čistu crkvu" u kojoj je sve u redu i strukturno savršeno, ali mi u njoj želimo volove. Ako ste bili u blizini volova, znate da oni na tlu rade nečist, da dašću i da imaju svoj miris te da se ritaju – a to je nered!
Biste li mi se pridružili služeći u neurednoj crkvi? Biste li mi se pridružili tražeći Boga da nas pošalje do najneurednijih ljudi u ovom gradu?
Kamo odlaze vaše misli kad govorim o najneurednijim ljudima? Je li do ovisnika o drogi dolje u aleji? Ili do Chapel Hills Malla gdje ljudi kupuju zlatnim kreditnim karticama i voze se u Lexusima? Jer to su sve neuredni ljudi. Kad govorim o neurednim ljudima, govorim o sebi i govorim o vama. Govorim i o ovisnicima, i beskućnicima, i strancima, i ljudima koji nisu poput nas – o svima nama zajedno. A jednostavna istina je da mi svi trebamo Isusa.
Amen? Trebamo Isusa. Trebamo ga u našim crkvama. Trebamo ga u našim životima. Trebamo ga u našim obiteljima. Trebamo ga u našoj službi. Trebamo ga da nam da snagu da živimo evanđelje kojemu nas je pozvao. Dnevnu podjelu (vidi Dj 6,1-2) obavljali su neuredni ljudi pomažući neurednim ljudima i to nije uvijek bilo učinjeno ispravno. Ali zahvalan sam Bogu da postoje neki odvjetnici u crkvi koji kažu: "Želimo to učiniti ispravno! Želimo to učiniti dobro … Njemu na slavu!"