PUT DO POBJEDE

Što je put do pobjede za narod Božji?
Prvo, uronite u Riječ Božju, uhvatite se za svoje posebno obećanje, odnesite ga na tajno mjesto molitve i obvežite Boga. Ja imam omiljena obećanja iz Biblije koja podižem pred Bogom kad god mu vapim.
"Ili, ima li tko među vama da bi svome sinu, ako bi ga zamolio kruha, pružio kamen, ili, ako bi ga zamolio ribu, pružio mu zmiju? Dakle, ako vi, premda ste zli, možete davati djeci svojoj dobre darove, koliko će više Otac vaš nebeski dati dobra onima koji ga mole?" (Mt 7,9-11).
Tražite Gospodina dobre stvari. On čeka da vam ih da. I molite ga da vam oduzme svu sramotu i ukloni ljagu grijeha. On čezne učiniti to za vas.
"Onomu koji, prema snazi što silu svoju očituje u nama, može učiniti neograničeno više od onoga što možemo moliti ili misliti – njemu slava u Crkvi i u Kristu Isusu u sva pokoljenja i sve vjekove! Amen" (Ef 3,20-21).
Odnosite to obećanje Bogu svakodnevno, govoreći: "Oče, rekao si da ćeš učiniti više od onoga što ja tražim, zbog toga te danas tražim da odgovoriš na moju molitvu neograničeno više." Bogu ugađa takva vjera.
Drugo, vjerujte Duhu Svetom koji prebiva u vama. Bog ne mora slati anđela da vam govori; već imate njegova sredstva u sebi – samoga Duha Svetog! Priznajte njegovu nazočnost i kažite mu: "Duše Sveti, ti znaš izlaz iz ove zbrke, ja ne znam. Sada ti predajem upravu moga života. Ti znaš sam um Božji."
Ljubljeni, ako učinite ovo jednostavno priznanje, upoznat ćete vremena osvježenja od Gospodina. Čak i kad ste spremni dići ruke, on ostaje vjeran da vas izbavi.