BOŽANSKI ŠAPTAČ

Kad ste nasamo zatvoreni s Bogom u molitvi, Duh Sveti će vas uvijek voditi do Božje otkrivene Riječi. Krist je živa Riječ i on će izgrađivati vašu vjeru.
Zapovjeđeno nam je:
"Obucite se u bojnu opremu Božju da se mognete suprotstaviti đavolskim napadima … Zato uzmite i na se stavite bojnu opremu Božju da se mognete oduprijeti u zli dan i, kad sve nadvladate, održati se … Prihvatite … mač Duha, to jest riječ Božju" (Ef 6,11.13.17).
Često kad primite određene upute od Gospodina, Duh Sveti će vas uputiti do odlomka Pisma šapćući vašem duhu da odete tamo. I tada će vam Božja Riječ izravno govoriti kako da prođete kroz svoju krizu.
Mnogi od vas koji čitate ovu poruku nalazite se u situaciji koja zahtijeva riječ od Boga. Nitko na zemlji ne može vam pomoći i jedini način da prođete kroz svoju krizu je da ostanete u Kristovoj nazočnosti dok vam ne da upute! On vam mora reći put kroz vašu situaciju: što da radite, kad da radite. Savršeno vrijeme potpuno je u rukama Duha Svetog – ni prerano, ni prekasno.
Ljubljeni, ne morate se brinuti u vezi sa svojom kušnjom. Bog je vjeran da odgovori na svaku vašu potrebu i molitvu, dakle, kad molite, jednostavno kažite: "Gospodine, dolazim sad ne samo da budu ispunjene moje potrebe, nego i da ja ispunim tvoje."
Mi smo stvoreni za zajedništvo s njim, čak i u svojim najtežim vremenima. Volite li biti s njim? Volite li ga više od svih ostalih? Uzdam se da vaše srce vapi: "Isuse, ti si najveće zadovoljstvo moje duše; volim tvojem društvo."
Moja molitva je da Bog u sve nas stavi srce koje se jednostavno namami u njegovu nazočnost. Molimo ustrajno u svim našim kušnjama i slušajmo pažljivo Duha Svetog u našim tajnim časovima zajedništva.