POSLUŠNOST GLASU GOSPODNJEM

Ako želite Božje vodstvo – ako mislite da ste spremni učiniti što traži – onda dopustite da vas pitam: Jeste li spremni za riječ koja će vas uzdrmati, za poslanje puno nevolja i odbijanja, za život vjere bez zajamčene utjehe osim one od Duha Svetog?

To je točno ono što se dogodilo Izaiji! Ovaj prorok dobrovoljno se javio: "Pošalji mene, Gospodine!" i Bog ga je poslao na mučno i teško poslanje!

"On odgovori: 'Idi … Otežaj salom srce tom narodu, ogluši mu uši, zaslijepi oči, da očima ne vide, da ušima ne čuje i srcem da ne razumije'" (Iz 6,9-10).

Riječ koju je Izaija čuo nije bila laskava! Naprotiv, ona ga je omrznula, učinila nepopularnim. Gospodin mu je rekao: "Idi, otvrdni one koji odbijaju čuti da govorim! Zatvori njihove oči i uši; završi s otvrdnućem njihova srca!"

Ako želite poznavati glas Božji, onda morate biti voljni čuti sve što kaže! Bog nikada neće reći: "Idi", dok najprije ne pita: "Tko će ići?" On dolazi do tebe pitajući: "Jesi li voljan učiniti sve što ti kažem – i to na moj način? Jesi li voljan položiti svoj život?"

Kad sam prije više godina molio za vodstvo, Gospodin mi je jasno rekao: "Vrati se u New York." Za mene to je bila najneugodnija riječ! Bio sam spreman umiroviti se. Planirao sam pisati knjige i propovijedati na izabranim mjestima. Pomislio sam: "Gospodine, tamo sam proveo svoje najbolje godine. Daj mi da predahnem!"

Da, mi želimo čuti glas Božji, ali želimo čuti ugodnu riječ! Ne želimo da nas prodrma. Međutim, zašto bi nam Bog dao svoj glas vodstva ako nije siguran da ćemo mu biti poslušni?

Abraham je naučio slušati glas Božji time što je najprije bio poslušan onome što je čuo – i to kad je čuo! Božja riječ njemu bila je da žrtvuje svoga sina Izaka (vidi Post 22,2). Postupio je prema toj riječ i njegova poslušnost postala je ugodan miomiris koji je utjecao na čitav svijet: "Budući da si poslušao moju zapovijed, svi će se narodi zemlje blagoslivljati tvojim potomstvom" (Post 22,18).