KAKO ČUTI I POZNATI NJEGOV GLAS

Petar upozorava vjernike posljednjeg vremena da će sotona doći na njih s glasnim glasom pokušavajući im donijeti strah: "Budite trijezni i bdijte: vaš protivnik, đavao, obilazi kao ričući lav, tražeći koga da proždere" (1 Pt 5,8).

Evo što želim reći: Ako sotona u ove posljednje dane čini da se njegov glas čuje pokazujući svoju snagu masama izgubljenih duša, koliko je važnije za narod Božji da poznaje glas svoga Oca? Mislite li da bi Gospodin mirno sjedio dok sotona riče na svijet i ostao tih? Nikada! Izaija je rekao: "Jahve će zagrmjet glasom" (Iz 30,30).

Sve od vremena Adama i Eve, Bog je govorio čovjeku: "Uto začuju glas Jahve, Boga" (Post 3,8). Adam je rekao: "Čuo sam tvoj glas u vrtu i pobojah se" (Post 3,10).

Od knjige Postanka pa sve do kraja Novog zavjeta, Bog je činio da njegov glas bude poznat njegovu narodu. U proročkim knjigama vidimo ovaj izraz iznova i iznova ponavljan: "I Bog reče …" Božji glas se čuo i razumio.

Isus je to potvrdio u Novom zavjetu koristeći primjer dobrog pastira: "Ovce slušaju glas njegov … i ovce idu za njim, jer poznaju njegov glas" (Iv 10,3-4).

Adam se sakrio od glasa Božjeg zbog krivnje i stida od svoga grijeha. I to je točno gdje se danas nalaze mnogi od naroda Božjeg – kriju se bojeći se čuti glas Božji!

Ako želite čuti glas Božji, morate biti spremni očistiti svoju dušu. "Ako priznajemo svoje grijehe, vjeran je on i pravedan: oprostit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravednosti" (1 Iv 1,9).