BOG ČINI NOVU STVAR

Kako često čujemo kršćane reći: "Bog u svojoj crkvi čini novu stvar!" "Nova stvar" o kojoj govore može se zvati probuđenje, izliće, pohođenje ili djelovanje Božje.

Međutim, vrlo često ova "nova stvar" brzo umire. A kad jednom izblijedi, ne može se više naći. Na taj način dokazuje da to uopće nije bio pokret Božji. Zapravo, kršćanski sociolozi slijedili su mnoga takva pohođenja i otkrili da je prosječni vijek trajanja života takvog događaja oko pet godina.

Ja osobno vjerujem da Bog danas čini novu stvar u svojoj Crkvi. Međutim, to veliko djelo Duha ne može biti nađeno samo na jednoj lokaciji. Ono se događa širom svijeta.

Bog neće započeti neku novu stvar u svojoj Crkvi dok ne okonča sa starom. Ovaj biblijski princip, potvrđen kroz stoljeća crkvene povijesti, nalazimo u Starom i Novom zavjetu i on kontrolira svaki pravi pokret Božji. Kao što je to Isus rekao, on neće staviti novo vino u stare mješine (vidi Mk 2,22).

Ovaj princip ukinuća starog i podizanja novog prvi put predstavljen je u Starom zavjetu u Šilu. Bog je utemeljio svoje djelo u tom gradu tijekom razdoblja sudaca (vidi Suci 18,31). Šilo, u kojem je stajalo svetište Gospodnje, bilo je središte svih vjerskih događanja u Izraelu. Sâmo ime Šilo znači "ono što je Gospodnje". To govori o stvarima koje predstavljaju Boga i otkrivaju njegovu narav i karakter. U Šilu je Bog govorio svome narodu; upravo tamo Samuel je čuo glas Božji i tamo mu je Gospodin otkrio svoju volju (vidi 1 Sam 1).

Gospodin je prestao govoriti u Šilu jer se svećenik ulijenio i postao senzualan i grad se pokvario. Bog je u biti rekao Samuelu: "Šilo je postalo tako pokvareno da više ne predstavlja tko sam ja. Ova kuća više nije moja. S njom sam završio." I tako je Gospodin podigao svoju nazočnost iz tog svetišta i napisao "Iakbod" iznad vrata, što znači: "Slava Gospodnja je otišla".

Gospodin je potpuno okončao sa starim, ali još jednom podigao je novo. Nakon toga, hram u Jeruzalemu postao je poznat kao "Dom Gospodnji" i tamo je Bog govorio svome narodu.

"Dakle, ako je tko u Kristu, on je novi stvor; staro je nestalo, novo je, evo, nastalo" (2 Kor 5,17).