JOSIP I BOŽJA NAKLONOST

Favorizira li naš nebeski Otac određenu svoju djecu? Ne govori li Biblija da Bog ne gleda tko je tko? Kad se radi o spasenju i divnim obećanjima, Bog se ponaša prema svima isto, ali isto tako stavlja svoju posebnu naklonost na one koji svim srcem odgovaraju na njegov poziv i svoje živote u potpunosti predaju njemu!

Job je rekao: "Podario si mi život i naklonost" (Job 10,12). David je rekao: "Pravednika, Jahve, ti blagoslivljaš, dobrotom (naklonošću) ga svojom ko štitom zaklanjaš" (Ps 5,13).

Naš nebeski Otac stavlja poseban plašt na one koji mu potpuno predaju svoje srce: "Radošću silnom u Jahvi se radujem, duša moja kliče u Bogu mojemu, jer me odjenu haljinom spasenja, zaogrnu plaštem pravednosti" (Iz 61,10).

Josip je odgovorio na poziv Duha predajući sve i kao naklonost od svoga je oca primio haljinu koja ga je izdvajala. Ali ta naklonost njegova oca bila je skupa! Stajala ga je rodbinskih veza i donijela mu odbacivanje, nerazumijevanje i ismijavanje: "… njegova braća … ga zamrze" (Post 37,4).

Zašto su se okrenuli protiv njega? Ključ je u 11. retku: "… braća su od zavisti bila ljuta na nj …" Kad su vidjeli haljinu koju je nosio, znali su da ona govori o naklonosti, pravednosti. I to su mrzili jer ih je to podsjećalo na poziv Duha koji su sami odbacili! Josip je bio prijekor njihovom bezvoljnom i mlakom načinu života.

Vidite, Josipova braća bavila su se niskim ogovaranjem i egoističnim razgovorima. Njihovo srce bilo je zaokupljeno zemljištem, imetkom, budućnošću, a Josipovo je bilo negdje drugdje. On je govorio o stvarima Božjim, o njegovim nadnaravnim djelima. Bog mu je dao snove koji su u ono vrijeme bili isto što i glas Božji.

Mlaki vjernici oko vas htjet će govoriti o svojim automobilima, kućama, poslovima, a vi biste radije razgovarali o vječnim stvarima, o onome što vam Bog govori. Ubrzo ćete postati prijekor njihovoj mlakosti. Zavidjet će vam jer predstavljate poziv Duha Svetog koji su oni odbili!

Da, Josip je bio od drukčije odjeće i ta razlika ga je omrznula jer su mu braća zavidjela. Ljubljeni, isto će se dogoditi i vama ako ste se prodali Isusu!