DUHOVNA SNAGA I POUZDANJE

Kad sve naše potrebe prepustimo u ruke Božje i pouzdamo se u njegovu moć, Duh Sveti nam daje snagu.

Ruta je primjer takva pouzdanja. Nakon što joj je umro muž, živjela je sa svojom svekrvom Noemom. Noemi se brinula za Rutinu dobrobit i budućnost te joj savjetovala da legne do nogu bogatog Boaza i traži ga da ispuni svoju obvezu prema njoj kao njezin skrbnik.

One večeri, nakon što je završilo vijanje, Boaz "ode i leže kraj stoga" (Rut 3,7) i pokri se. Probudivši se oko ponoći, zaprepastio se našavši ženu kako leži do njegovih nogu. (Nije bilo ništa nemoralno u vezi s Rutinom nazočnošću ondje; bio je to običaj noga vremena.)

Ruta mu je rekla: "Raširi skut svoje haljine na sluškinju svoju, jer si mi skrbnik" (Rut 3,9). U biti je rekla: "Hoćeš li preuzeti obvezu skrbnika za mene? Hoćeš li se pobrinuti za mene?" Zapravo je pitala: "Hoćeš li me oženiti?"

Ovo nije bila manipulacija. Ruta i Noemi učinile su sve po božanskom redu. Možemo biti sigurni u to jer je Kristova loza došla kroz Rutu. Kad se Ruta vratila kući, Noemi je pitala: "Što je s tobom, kćeri moja?" (Rut 3,16). Drugim riječima: "Hoću li te zvati 'zaručenom' Rutom? Ili si još uvijek Ruta 'udovica'?"

Ruta je ispričala Noemi što se dogodilo. Poslušajte Noemin pobožan savjet: "Budi mirna, kćeri moja, dok ne vidiš što će biti: jer neće on imati spokoja dok sve još danas ne dokrajči" (Rut 8,18). Noemi je molila u vezi s tom stvari tražeći Božje vodstvo i Bog joj je dao savjet. Podsjetio ju je na zakon skrbnika – iskupitelja (koji je slika i nagovještaj Krista). I tako je bila uvjerena da su ona i Ruta učinile sve što je bilo njihovo. Sad je bilo vrijeme da se mirno sjedi i pouzdaje u Boga da će izvršiti što je obećao. Govorila je: "Sad je sve u rukama Gospodnjim, Ruta. Opusti se i budi mirna."

Mir i tišina spustili su se na Naominu kuću. Nitko nije bio nervozan grizući nokte i pitajući se: "Hoće li Bog to učiniti? Kad će se to dogoditi?" Ove dvije vjerne žene mogle su se opustiti, zapjevati i slaviti Gospodina za njegovu dobrotu.

Jeste li molili? Vjerujete li? Jeste li spremni mirno sjediti i "gledati spasenje Gospodnje"? On sve ima pod kontrolom?