SVJETLO NJEGOVE DOBROTE

"Ali mi svi, koji otkrivena lica odrazujemo kao ogledalo slavu Gospodnju, preobražavamo se u tu istu sliku, uvijek sve slavniju, jer dolazi od Gospodina, od Duha" (2 Kor 3,18).
Ako je Isus Krist vaš Gospodin, on je zapovjedio da u vašoj duši zasja svjetlo njegove dobrote.
Ta slava Kristova – ta nježna dobrota koja sja u našim srcima dok molimo i istražujemo njegovu Riječ – mijenja nas "iz slave u slavu", tako da postajemo slični Kristu. A otkrivenje ljubavi, suosjećanja i brige koje primamo od njega mora sjati iz nas drugima.
Ovo se otkrivenje svakodnevno u nama povećava "od Gospodina, od Duha". Doista, Duh Sveti je taj koji nas vodi u Kristovu slavu. Duh sja u nama i mijenja nas u svakoj situaciji. Na kraju, pokazuje nam kako sjati njegovu brižnu dobrotu drugima koji su u potrebi.
Pitam vas, što vaše sadašnje prilike čine vama i u vama? Sja li iz vas Kristova ljepota? Tražite li Duha Svetog da vam da oči da vidite boli i potrebe drugih? To je promjena za koju Pavao kaže da se događa u nama Duhom Božjim.
Samo oni koji se odmaraju u savršenoj volji Božjoj mogu vjerovati da "sve pridonosi dobru" i u najgorim prilikama. Tako, dragi sveti, podignite glavu i svjedočite sami sebi, nebu i svojim prilikama: "Živim u savršenoj volji Božjoj, što god dođe."