ODLAZAK U GETSEMANIJ

Neustrašiva je vjera Petrova osposobila da hoda po vodi kako bi dospio do Isusa na moru. Ali kad je vidio valove koji su se dizali oko njega, počeo je tonuti te se iznenada ovaj neustrašiv učenik uspaničio i povikao: "Spasavaj, Gospodine" (Mt 14,30).

Isus je ispružio ruku i uhvatio Petra, rekavši mu: "Malovjerni, zašto si posumnjao" (Mt 14,31). Nemojte misliti da je Krist imao smiješak na licu kad je rekao Petru te riječi. Bio je duboko ožalošćen nad nevjerom svoga bliskog prijatelja i zahtijevao je: "Petre, zašto si posumnjao u mene? Nisam li ja Svevišnji Gospodin?"

NE ČEKAJTE NA KRIZU

Poput Petra, i mi se možemo godinama neustrašivo kretati u vjeri prije nego dođe kriza koja uzrokuje da svoje oči upremo u svoje stanje. Pogoršanje okolnosti može izazvati osjećaj panike koja nas preuzima te mislimo da ćemo potonuti. Međutim, sve vrijeme Bog nam je na dohvat ruke.

Tražio sam Duha Svetog da mi pokaže kako maknuti nevjeru iz moga života, moleći: "Gospodine, kako bacam ovu goru iz mog srca? Kako rješavam svoju dušu svega što sprečava tvoju čudotvornu silu?" A on mi je šapnuo: "Ako želiš vlast nad svakom sumnjom i strahom, postoji mjesto kamo moraš poći."

MJESTO ZA ODGOVORE

Odgovor se nalazi na jednom mjestu – Getsemaniju.

Getsemanij je bio vrt kamo je Isus išao moliti kad ga je kušnja satirala i čaša svladavala (vidi Mt 26,36-46).
  • Pred Ocem je isplakao svoje najdublje žalosti
  • Zadobio je bitku nad svakom zlom vlašću i silom
  • Tamo se sve zapreke moraju pokoriti njegovoj Riječi
Možda ga morate sresti na mjestu suza, ali ući ćete u pobjedu.