DRŽEĆI OČI NA ISUSU by Gary Wilkerson

"Zato i mi, opkoljeni tolikim oblakom svjedoka, odbacimo od sebe svako breme i grijeh koji lako zavodi te ustrajno trčimo na utakmici koja nam je određena! Uprimo pogled u začetnika i završitelja vjere" (Heb 12,1-2).

U našoj trci vjere može nas spriječiti "grijeh koji lako zavodi". Dok trčimo utakmicu vjere, neprijatelj će nam podmetati nogu da se spotaknemo. To se često događa nakon naših velikih pobjeda. Jednoga trenutka mislimo: "Bog djeluje! Sad ću vidjeti ostvarenje njegova obećanja", ali onda se naša situacija okreće u suprotnom smjeru te se naša vjera spotiče. Ostavljeni smo misliti: "Gospodine, mislio sam da je ovo moj proboj. A sad su stvari gore nego ikada."

Gdje je, dakle, naša nada? Nalazimo je na kraju retka: "Ustrajno trčimo na utakmici koja nam je određena" (Heb 12,1). Iako naše situacije uzrokuju da sumnjamo, a i grijeh nam lako podmeće nogu, trka u kojoj se nalazimo u vezi je s ustrajnošću. Upućeni smo da ustrajemo držeći oči na Isusu. Naša trka nije o skupljanju dovoljno vjere – na svoju ruku ne možemo ništa skupiti. Za našu dobavu vjere moramo gledati u Isusa, jer on je "začetnik i završitelj naše vjere" (Heb 12,2).

Kakva divna stvar: Krist je onaj koji započinje vjeru u našim srcima! Daleko prije nego nas je pozvao da trčimo u našoj određenoj trci, na umu je imao sljedeću misao: "Želim vidjeti da se to ostvarilo." On je začeo vjeru u nama i postavio nas u trku da vidi ostvarenje svojih nauma.

Reci mi što se dogodilo s vjerom koju je Bog zasadio u tvoje srce? Misliš li da je umrla? Jesi li se umorio nakon što si se toliko puta spotakao? Prijatelju, ne očajavaj! Bog je obećao da će začeti vjeru u tebi, a to uključuje ponovno potpaljivanje vjere koju si poznavao. "Prema tome, vjera dolazi od propovijedanja, a propovijedanje biva riječju Kristovom" (Rim 10,17).

Ako se vaše obećanje još nije ispunilo, budite uvjereni da Bog radi "završavajući vašu vjeru".