SUZE PRAVEDNIKA

Biblija naglašeno izjavljuje da nijedna suza djece Božje na pada na tlo. David je rekao: "Sabrao si suze moje u mijehu svom. Nije li sve zapisano u knjizi tvojoj?" (Ps 56,9). Suze pobožnih dragocjene su Bogu i on ih čuva. Ako čuva moje suze, zar neće i mene?

Gotovo je prefantastično da bismo sve to shvatili. Ono što me naročito dira u toj riječi jest da ako broji svaku moju suzu, kako mu je onda dragocjena moja krv, moj život, moje potrebe!

Dokle god u svojim umovima nismo uvjereni da Bog primjećuje svaku našu muku i nevolju koju podnosimo, nije moguće postići takvo pouzdanje da vjerujemo da on sprema naše suze u bocu. Možemo li vjerovati toj istini da će Bog koji broji svaku vlas na našoj glavi i sprema svaku suzu i posredovati za nas?

Čujte ovu riječ u svom duhu: Svaka suza koju ste prolili nad prošlim grijesima, svaka suza prolivena u vrijeme nevolje i muke, svaka suza prolivena nad izgubljenim dušama, zapisana je u njegovoj knjizi.

Možda ćete reći: "Ja ne plačem. Rijetko prolijevam suze." Ja vjerujem u suze duše koje jedino Bog vidi, suze iznutra, suze koje su često tiho prolivene u vremenima nevolje i potrebe.

Nijedna vaša suza nije bila potraćena! Nijedna uzalud potrošena. Vjerovati Bogu jest vjerovati toj nevjerojatnoj istini!