GRIJEH MIJEŠANJA

U Starom zavjetu nema ničega tako strogog kao Pavlova upozorenja protiv prijateljevanja sa svijetom:

"Ne budite s nevjernicima pod jednim te istim jarmom! Što ima pravednost s bezakonjem? Što li je zajedničko svjetlu i tmini? Kako je moguć sporazum između Krista i Belijara? Kakva postoji zajednica između vjernika i nevjernika? Kakav li sklad između hrama Božjega i idola? A mi smo hram Boga živoga, kao što reče Bog: Stanovat ću među njima i među njima hodati. Ja ću biti njihov Bog, a oni će biti moj narod" (2 Kor 6,14-16).

Kad je Bog htio u Starom zavjetu otkriti silu svoje nazočnosti pred pokvarenim Egipćanima, povukao je crtu odvajanja dijeleći narod Božji u Gošenu od ostatka Egipta.

"Razlikovat će Jahve … Izraelc(e) … od Egipćana … sva zla svoja navalit ću ovaj put na te … tako da spoznaš da nema nikoga na svoj zemlji kao što sam ja" (Izl 9,4.14).

Bog želi da svijet vidi razliku između njegova naroda koji ga ljubi i ostatka nevjerničkog svijeta. On želi da budemo primjer ljudi koji su izbavljeni i pobjedonosni, koji se uzdaju u njegovu silnu ruku da će ih izbaviti iz svega što im može nauditi i od svakog zla.

Razlozi za odvajanje od svijeta (Egipta) danas su isti kao u ono staro vrijeme. Bog još jednom povlači crtu između svoga naroda i naroda ovoga pokvarenog razdoblja vremena tako da ova generacija može znati da na čitavoj zemlji ne postoji nitko tko može izbaviti kao on. Zli ovoga vremena moraju imati čak i veće očitovanje nazočnosti Gospodnje; ništa drugo neće privući njihovu pozornost. Ništa drugo neće potresti njihova srca i uvjeriti ih u grijeh. Duh Sveti tako je izliven da svako tijelo može doći pod silu Kristove nazočnosti i biti uvjereno u grijeh, pravednost i sud.

Govoreći o svojim pravim učenicima, Krist je rekao: "Oni ne pripadaju svijetu, kao što ni ja ne pripadam svijetu" (Iv 17,16). I ponovno: "Ja vas izabrah od svijeta, zato vas svijet mrzi" (Iv 15,19).

Svijet voli svoje vlastite, ali mi nismo od ovoga svijeta. Neka nam Bog pomogne da radosno prihvatimo naše posebno obilježje odvojenosti i razlike. Jedino oni koji se doista ne miješaju sa svijetom, koji su odvojeni Kristu, imaju silu da ga spase!

"Ako tko ljubi svijet, u njemu nema ljubavi Očeve" (1 Iv 2,15).